THIÊN LONG BÁT BỘ THIÊN SƠN ĐỒNG LÃO - The Dragon Chronicles The Maidens of Heavenly Mountians (1994)]

[stt/Tập Full]

SÁT THỦ K - Killer Girl K (2015)]

[stt/Tập 3/3]

Phá Gia Chi Tử - The Prodigal Son 1981]

[stt/Tập Full]

Hiệp Nữ Truyền Kỳ - Zen Of Sword 1992]

[stt/Tập Full]

Linh Kiếm Tôn - Linh Kiem Ton (2019) ]

[stt/Tập 11/30]

Cá Mập Siêu Bạo Chúa - The Meg (2018)]

[stt/Tập Full]

Cỗ Máy Tử Thần - Mortal Engines (2018)]

[stt/Tập Full]

Chiến Binh Aquaman - Đế Vương Atlantis (2018)]

[stt/Tập Full]

Độc Cô Hoàng Hậu - Queen Dugu 2019]

[stt/Tập 10/??]

Chạm Đến Trái Tim - Touch Your Heart 2019]

[stt/Tập 02/??]

Hạo Lan Truyện - The Legend of Hao Lan (2018)]

[stt/Tập 42/??]

The Legend (2019) - Chiêu Diêu]

[stt/Tập 10/??]

Minh Lan Truyện - The Story Of MingLan (2018)]

[stt/Tập 73/73]

Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise of Genghis Khan (2007) ]

[stt/Tập Full/??]

IO (2019) - Sống Còn]

[stt/Tập Full]

Martial Universe (2019) - Vũ Động Càn Khôn]

[stt/Tập 4/??]

Đi Tìm 48 Phần Cơ Thể - Dororo 2019]

[stt/Tập 6/?? Vietsub]

Tôi Không Phải Là Robot - I Am Not A Robot 2017]

[stt/Tập 16/16]

Không Thể Ôm Lấy Em - I Can Not Embrace You 2017]

[stt/Tập 16/16]

Bậc Thầy Trang Điểm - Faceoff (2017)]

[stt/Tập 42/42]