Phim2k.Net - Phim Hay, Phim Hot, Phim Chiếu Rạp: phim-hoat-hinh

Nội dung : Phim Yêu Thần Ký Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong. Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong..

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-1--ep-1-5540-e44760.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-2--ep-2-5540-e44761.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-3--ep-3-5540-e44762.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-4--ep-4-5540-e44763.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-5--ep-5-5540-e44764.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-6--ep-6-5540-e44765.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-7--ep-7-5540-e44766.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-8--ep-8-5540-e44767.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-9--ep-9-5540-e44768.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-10--ep-10-5540-e44769.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-11--ep-11-5540-e44770.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-12--ep-12-5540-e44771.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-13--ep-13-5540-e44772.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-14--ep-14-5540-e44773.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-15--ep-15-5540-e44774.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-16--ep-16-5540-e44775.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-17--ep-17-5540-e44776.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-18--ep-18-5540-e44777.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-19--ep-19-5540-e45104.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-20--ep-20-5540-e45103.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-21--ep-21-5540-e45102.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-22--ep-22-5540-e45624.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-23--ep-23-5540-e45623.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-24--ep-24-5540-e45720.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-25--ep-25-5540-e46680.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-26--ep-26-5540-e46681.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-27--ep-27-5540-e46682.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-28--ep-28-5540-e46683.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Yêu Thần Ký 2017 - Yêu Thần Ký 2017]

Nội dung :

Nobunaga No Shinobi vietsub Câu chuyện được diễn ra ở thời Sengoku Era, 1555. Một sự đứng lên cho giấc mơ của mình. Đây là Nobunaga Oda, lãnh chúa phong kiến nổi tiếng. Mặc dù mọi người gọi ông là ngang ngược sai trái, một cô bé đã sẵn sàng vâng lời Ngài. Tên cô là Chidori mang trong mình ước vọng được phò tá vị lãnh chúa Oda Nobunaga. Khi cô nghe về giấc mơ của mình, cô mỉm cười và nói: “Tôi sẽ trở thành bạn ‘Shinobi’ !!

[id]1;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-1-126975.html|2;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-2-126981.html|3;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-3-127009.html|4;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-4-127010.html|5;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-5-126983.html|6;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-6-126982.html|7;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-7-126978.html|8;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-8-127011.html|9;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-9-126980.html|10;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-10-126977.html|11;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-11-126979.html|12;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-12-126976.html|13;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-13-126985.html|14;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-14-126984.html|15;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-15-126986.html|16;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-16-126987.html|17;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-17-126989.html|18;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-18-126988.html|19;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-19-127008.html|20;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-20-126997.html|21;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-21-127007.html|22;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-22-126990.html|23;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-23-127000.html|24;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-24-126991.html|25;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-25-126999.html|26;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-26-127001.html|27;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-27-126992.html|28;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-28-126994.html|29;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-29-126998.html|30;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-30-126996.html|31;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-31-127004.html|32;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-32-127002.html|33;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-33-127013.html|34;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-34-126995.html|35;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-35-126993.html|36;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-36-127005.html|37;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-37-127003.html|38;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-38-127006.html|39;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-39-127276.html|40;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-40-128395.html|41;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-41-128396.html|42;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-42-131923.html|43;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-43-132890.html|44;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-44-132889.html|45;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-45-133864.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Nàng Ninja Của Nobunaga - Nobunaga No Shinobi (Ninja Girl & Samurai Master) [HD-Vietsub]]

Nội dung :

Phim Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere 2017: Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu. Tiêu Viêm là thiên tài tu luyện đấu khí của nhà họ Tiêu, 11 tuổi đã đột phá Thập Đoạn Đấu Chi Khí, trở thành đấu thủ trẻ tuổi nhất của gia tộc suốt trăm năm qua. Nhưng đến năm 12 tuổi, Tiêu Viêm bất ngờ mất đi khả năng tu luyện, chỉ còn lại Tam Đoạn Đấu Chi Khí. Trong 3 năm sau đó, nhà họ Tiêu cũng liên tiếp gặp nhiều bất trắc.

Đúng vào lúc Tiêu Viêm tuyệt vọng nhất, một linh hồn xuất hiện từ trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, mở ra trước mắt Tiêu Viêm một cánh cửa hoàn toàn mới. Dưới sự giúp đỡ của Dược lão, Tiêu Viêm đã hồi phục và nâng cao được công lực của mình, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên khi giao hẹn ba năm đến. Nhưng không may là cha Tiêu Viêm lại bị Vân Lam tông bắt đi, Tiêu Viêm lại bắt đầu cuộc hành trình nhiều thử thách nhằm cứu thoát cha mình. 

[id]1;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-1-4051_e41263.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-2-4051_e41264.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-3-4051_e41265.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-4-4051_e41311.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-5-4051_e41312.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-6-4051_e41314.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-7-4051_e41827.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-8-4051_e42202.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-9-4051_e43003.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-10-4051_e43004.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-11-4051_e44027.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-fights-break-sphere-2017-tap-12-4051_e45714.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-1-4450_e40777.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-2-4450_e58416.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-3-4450_e60098.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-4-4450_e61564.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-5-4450_e62458.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-6-4450_e63267.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-7-4450_e63657.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-8-4450_e64197.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-9-4450_e64754.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-10-4450_e65368.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-11-4450_e66151.html|12 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/dau-pha-thuong-khung-2017--tap-12-4450_e66531.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Đấu Phá Thương Khung - Fights Break Sphere (2017)]

Nội dung :

Chuyến thám hiểm đến đảo Neverlandia là một tập phim truyền hình đặc biệt của anime One Piece. Trong tập phim này đặc biệt này, nhóm Mũ Rơm sẽ lại chiến đấu với băng hải tặc Foxy tại Tân Thế Giới, trên một hòn đảo mang tên Nebulandia. Trong khi Zoro và Sanji đang thi thố ăn uống thì họ ăn phải một loại nấm vô dụng nên trở lên lười nhác, và cuối cùng bị tống vào một chiếc lồng. Toàn bộ kế hoạch đều do một tay quân sư tài ba Komei (nhân vật ngoại truyện) bố trí, nhằm mục đích tiêu hao sức mạnh của băng Mũ Rơm. Thủy thủ đoàn băng Mũ Rơm đã lần theo dấu vết để đi cứu đồng đội, nhưng cuối cùng lại rơi vào một miền đất lạ lẫm có tên là "Nelulandia", nơi quanh năm bao phủ bởi sương mù của biển, khiến cho năng lực Trái Ác Quỷ trở nên vô dụng. Thật không may đối với băng Mũ Rơm, họ đã bị tấn công bởi chiến lược tinh anh của nhà quân sư tài ba kia. Liệu băng Mũ Rơm có an toàn thoát khỏi hòn đảo kỳ bí này hay không?

[id]1;http://hdonline.vn/phim-one-piece-adventure-of-nevlandia-11073.html#VsVs1hGrGb3T06Qi.97|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net One Piece Special - Cuộc Phiêu Lưu Đến Vùng Đất Neverlandia [HD-Vietsub]]

Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên - Alice in Wonderland (1951) là phiên bản hoạt hình của câu chuyện Lewis Carrolls childrens. Alice trở nên buồn chán và suy nghĩ của mình bắt đầu đi lang thang. Cô nhìn thấy một con thỏ trắng dường như là vội vàng. Cô đuổi theo nó vào cái hang của nó và sau đó một loạt kỳ lạ nhất của cuộc phiêu lưu bắt đầu.[id]01;http://banhtv.com/xem-phim/alice-lac-vao-xu-so-than-tien-alice-in-wonderland-1951-4578.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên - Alice in Wonderland (1951)]
Phim Tấn Công Người Khổng Lồ Phần 2 Shingeki No Kyojin kể về Eren Jaeger, người sống trong một thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao chất ngất. Trong khi đó, ở bên ngoài, con người đang chống lại Titans. Trong nhiều thập kỉ, các thành viên của Scouting Legion là nhóm người duy nhất dám bỏ lại những bức tường an toàn đó để đi tìm thông tin về Titans. Mỗi khi nhóm họ trở về, rất nhiều người trong số đó đã chết. Tuy nhiên, Eren sẵn sàng gia nhập với họ để đổi lấy sự tự do.

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-1-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-1-5118-e40210.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-2-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-2-5118-e40211.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-3-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-3-5118-e40212.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-4-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-4-5118-e40213.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-5-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-5-5118-e40407.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-6-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-6-5118-e40876.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-7-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-7-5118-e41260.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-8-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-8-5118-e41642.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-9-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-9-5118-e42102.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-10-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-10-5118-e42435.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-1-4562_e46927.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-2-4562_e48553.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-3-4562_e50161.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-4-4562_e51683.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-5-4562_e52582.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-6-4562_e53130.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-7-4562_e53583.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-8-4562_e54892.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-9-4562_e55972.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-10-4562_e57541.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-1-6714_e64003.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-2-6714_e67057.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-3-6714_e67450.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-4-6714_e67852.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-5-6714_e68262.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-6-6714_e68787.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-7-6714_e69166.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-8-6714_e69745.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-9-6714_e70351.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-10-6714_e71045.html|11 - Preview;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-11-6714_e71529.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Tấn Công Người Khổng Lồ 2 - Attack On Titan SS 2 : Shingeki no Kyojin (2017) [Tập 10]]
Phim Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta, Tsuki ga Kirei là câu chuyện xoay quanh đôi bạn cùng lớp Akane Mizuno và Kotarō Azumi – Cả hai đều là học sinh năm 3 sơ trung. Câu chuyện là trải nghiệm về quá trình trưởng thành của các nhân vật, về những mối quan hệ với những người xung quanh như bạn học, bạn câu lạc bộ, thầy cô, ba mẹ. Câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn của các cô cậu học trò trong độ tuổi dễ thay đổi, và tính khí thất thường này.

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-1-tsuki-ga-kirei-2017-ep-1-5345-e42725.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-2-tsuki-ga-kirei-2017-ep-2-5345-e42726.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-3-tsuki-ga-kirei-2017-ep-3-5345-e42727.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-4-tsuki-ga-kirei-2017-ep-4-5345-e42728.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-5-tsuki-ga-kirei-2017-ep-5-5345-e42729.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-6-tsuki-ga-kirei-2017-ep-6-5345-e42730.html|Tập 6.5;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-6.5-tsuki-ga-kirei-2017-ep-6.5-5345-e42731.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-7-tsuki-ga-kirei-2017-ep-7-5345-e42732.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-8-tsuki-ga-kirei-2017-ep-8-5345-e42733.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-9-tsuki-ga-kirei-2017-ep-9-5345-e42734.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-1-6964_e67342.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-2-6964_e67762.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-3-6964_e68193.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-4-6964_e68731.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-5-6964_e69095.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-6-6964_e69665.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-7-6964_e70874.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-8-6964_e71433.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-9-6964_e71949.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-1-4673_e48194.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-2-4673_e49727.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-3-4673_e51580.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-4-4673_e52492.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-5-4673_e53015.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-6-4673_e54853.html|6.5;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-6.5-4673_e54852.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-7-4673_e55790.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-8-4673_e57517.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-9-4673_e59113.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tsuki ga Kirei (2017) [Tập 9]]
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân : Xuyên suốt phim là các sự kiện lịch sử nổi tiếng như: khởi nghĩa Hoàng Sào, Chu Ôn hoán vị, Lý thị diệt tộc v.v… cùng các truyền thuyết dân gian đầy màu sắc…Các nhân vật chính trong phim cùng quần hiệp ẩn sĩ phất kiếm giang hồ, cùng cháy hết tuổi trẻ và trải nghiệm tình ái xuyên suốt thời loạn thế hỗn độn, các biến ảo khôn lường của lòng trung thành và sự phản bội cùng bao thăng trầm bi hỷ. Cuối cùng từ trong thời đại tàn lụi này đã khơi dậy nên nguồn sức mạnh then chốt, khai sáng nên một kỷ nguyên mới, lập nên một truyền kỳ võ hiệp lịch sử Trung Quốc huy hoàng và lãng mạn.

[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-1-3351_e29189.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-2-3351_e36543.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-3-3351_e36948.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-4-3351_e37738.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-5-3351_e38695.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-6-3351_e39310.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-7-3351_e40043.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-8-3351_e40843.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-9-3351_e41913.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-10-3351_e43060.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-11-3351_e44349.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-12-3351_e45126.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-13-3351_e45127.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-14-3351_e47085.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-15-3351_e47086.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-16-3351_e47825.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-17-3351_e48273.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-18-3351_e50356.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-19-3351_e50357.html|20;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-20-3351_e53848.html|21;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-21-3351_e53849.html|22;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-22-3351_e54637.html|23;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-23-3351_e55318.html|24;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-24-3351_e56364.html|25;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-25-3351_e57955.html|26;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-26-3351_e59495.html|27;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-27-3351_e61090.html|28;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-28-3351_e63104.html|29;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-29-3351_e63105.html|30;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-30-3351_e63126.html|31;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-31-3351_e64054.html|32;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-32-3351_e64055.html|33;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-33-3351_e65369.html|34;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-34-3351_e65370.html|35;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-35-3351_e65838.html|36;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-36-3351_e67766.html|37;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-37-3351_e67767.html|38;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-38-3351_e67768.html|39;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-39-3351_e67769.html|40 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-2-2016-tap-40-3351_e68172.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Họa Giang Hồ chi Bất Lương Nhân 2016]Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca, 9 Songs of the Moving Heavens 2016 

Phim Tần Thời Minh Nguyệt Thiên Hành Cửu Ca sản xuất năm 2016 nội dung chủ yếu xoay quanh nhân vật Hàn Phi, chuyện xưa giữa Hàn Phi với Vệ Trang, Trương Lương thời thiếu niên, ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài nhân vật khác. Bối cảnh diễn ra trước phần chính Tần Thời Minh Nguyệt và phần ngoại truyện Không Sơn Điểu Ngữ. Các bạn có thể xem các phần khác trong series Tần Thời Minh Nguyệt tại đây

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-1-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-1-5311-e42230.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-2-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-2-5311-e42231.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-3-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-3-5311-e42232.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-4-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-4-5311-e42233.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-5-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-5-5311-e42234.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-6-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-6-5311-e42235.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-7-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-7-5311-e42236.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-8-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-8-5311-e42237.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-9-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-9-5311-e42238.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-10-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-10-5311-e42239.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-11-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-11-5311-e42240.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-12-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-12-5311-e42241.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-13-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-13-5311-e42242.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-14-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-14-5311-e42243.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-15-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-15-5311-e42244.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-16-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-16-5311-e42245.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-19-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-19-5311-e42246.html|Tập 20;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-20-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-20-5311-e42247.html|Tập 21;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-21-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-21-5311-e42248.html|Tập 22;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-22-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-22-5311-e42249.html|Tập 23;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-23-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-23-5311-e42250.html|Tập 24;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-24-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-24-5311-e42251.html|Tập 25;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-25-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-25-5311-e42252.html|Tập 26;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-26-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-26-5311-e42253.html|Tập 27;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-27-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-27-5311-e42254.html|Tập 28;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-28-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-28-5311-e42255.html|Tập 29;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-29-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-29-5311-e42256.html|Tập 30;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-30-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-30-5311-e42257.html|Tập 31;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-31-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-31-5311-e42258.html|Tập 32;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-thien-hanh-cuu-ca-tap-32-9-songs-of-the-moving-heavens-ep-32-5311-e42259.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-1-2877_e18388.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-2-2877_e18389.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-3-2877_e18390.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-4-2877_e18391.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-5-2877_e19916.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-6-2877_e22155.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-7-2877_e24337.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-8-2877_e27749.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-9-2877_e31543.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-10-2877_e34010.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-11-2877_e35554.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-12-2877_e37784.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-13-2877_e37783.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-14-2877_e39389.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-15-2877_e41084.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-16-2877_e43154.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-17-2877_e47109.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-18-2877_e46101.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-19-2877_e48268.html|20;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-20-2877_e50550.html|21;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-21-2877_e54036.html|22;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-22-2877_e55407.html|23;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-23-2877_e58074.html|24;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-24-2877_e61117.html|25;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-25-2877_e67775.html|26;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-26-2877_e67776.html|27;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-27-2877_e67777.html|28;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-28-2877_e67778.html|29;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-29-2877_e67779.html|30;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-30-2877_e70844.html|31;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-31-2877_e70845.html|32;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet---thien-hanh-cuu-ca-9-songs-of-the-moving-heavens-2016-tap-32-2877_e70846.html|

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Tần Thời Minh Nguyệt - Thiên Hành Cửu Ca [ Tập 32 ]]
THẤT HÌNH ĐẠI TỘI: DẤU HIỆU CỦA THÁNH CHIẾN
Nanatsu no Taizai: Seisen no Shirushi (2016)

Bộ phim "Nanatsu no Taizai: Seisen no Shirushi" Suzuki hiện đang viết một câu chuyện mới tinh dành riêng cho kỳ đặc biệt này. Phim đặc biệt được đặt tên Nanatsu no Taizai: Seisen no Shirushi (Thất Đại Tội: Dấu hiệu của Thánh chiến). Dàn nhân viên đồng thời cũng công bố hình ảnh chính thức cho kỳ đặc biệt (hình dưới). Aniplex hiện đang phát sóng thông báo quảng cáo cho kỳ đặc biệt. (Video dưới đây bị giới hạn nội quốc Nhật Bản). 

Phim sẽ được phát sóng trên kênh MBS và TBS vào Chủ Nhật lúc 5:00 p.m. Season đầu tiên của phim cũng sẽ được tái phát sóng trên kênh Tokyo MX bắt đầu từ 6 tháng Tư tới. Nhân viên thực hiện phim cũng công bố vào tháng Mười rằng họ đang tiến hành một TV phim mới, dự kiến sẽ lên danh sách vào năm nay. Thông báo gốc về series TV phim mới đã nêu rõ rằng nhân viên thực hiện series vẫn sẽ như cũ, nhưng vào thông báo ngày Chủ Nhật, danh sách nhân viên được đăng lên lại khác hẳn. Hiện vẫn chưa có xác nhận nào khẳng định rằng TV phim thông báo vào tháng Mười trước đó liệu có phải là TV phim kỳ đặc biệt này hay không. Tomokazu Tokoro (Hellsing Ultimate, Haibane Renmei) sẽ đạo diễn phim tại hãng A-1 Pictures. Yuniko Ayana (Girls Beyond the Wasteland, Hello!! KINMOZA) sẽ chịu trách nhiệm viết và kiểm soát kịch bản.

[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/that-hinh-dai-toi-dau-hieu-cua-thanh-chien-nanatsu-no-taizai-seisen-no-shirushi-2016-tap-1-4307_e39891.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/that-hinh-dai-toi-dau-hieu-cua-thanh-chien-nanatsu-no-taizai-seisen-no-shirushi-2016-tap-2-4307_e40781.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/that-hinh-dai-toi-dau-hieu-cua-thanh-chien-nanatsu-no-taizai-seisen-no-shirushi-2016-tap-3-4307_e44594.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Thất hình đại tội - Nanatsu no Taizai 2016]
ĐẤU TRƯỜNG ÂM NHẠC
Sing (2016)

Đạo diễn: Garth Jennings,
Quốc gia: Mỹ,
Năm:2016
Chất lượng: Bản đẹp
Thể loại: Phim hài hước, Phim Thể thao-Âm nhạc, Phim hoạt hình, Phim chiếu rạp, Phim lẻ
Công ty SX: Illumination Entertainment, Universal Pictures

Phim lấy bối cảnh về một thế giới như con người nhưng có cách thể hiện của loài vật, trong đó, nhân vật chính là Buster Moon. Được mô tả là con gấu túi lanh lợi, Buster điều hành một nhà hát lớn, đang rơi vào thời kỳ khó khăn. Là người vô cùng lạc quan – có lẽ còn vương chút tính cách của một tên vô lại – Buster yêu nhà hát mình làm việc hơn mọi thứ và sẵn lòng làm tất cả để bảo vệ nó.

Giờ đây, đối mặt với sự sụp đổ tham vọng cả đời, hắn còn một cơ hội cuối cùng để đem về vầng hào quang cho viên ngọc đã bị lu mờ kia bằng cách tổ chức cuộc thi hát lớn nhất thế giới. Năm thí sinh dẫn đầu gồm: Một con chuột – vốn là kẻ thích ngâm nga những bản tình ca êm ái, một chú voi vị thành niên nhút nhát với nỗi sợ sân khấu khổng lồ, một người mẹ mang gánh nặng vất vả trông nom cái ổ với 25 chú lợn con, một con khỉ đột trẻ tìm cách thoát khỏi trọng tội của gia đình, và một con nhím đang chật vật chia tay tên bạn trai kiêu ngạo để bắt đầu sự nghiệp đơn ca. Mỗi con vật đến nhà hát của Buster đều tin rằng đây chính là phát đạn thay đổi cuộc đời chúng.

[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/phim-dau-truong-am-nhac-sing-2016-5942|1;http://bilutv.com/xem-phim/phim-dau-truong-am-nhac-sing-2016-1299|1;http://banhtv.com/xem-phim/dau-truong-am-nhac-sing-2016-2590.html|1-HD;http://phimmoi.net/y7JK96iiIsPDKbG813RZFNrb3d1OVE|1-SD;http://phimmoi.net/5KnP3uF55J_Vy1ubVd0VmtHbGM|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Đấu Trường Âm Nhạc - Sing (2016)]
Phim chỉ dành cho đối tượng trên 16 tuổi. Yami Shibai 2: Japanese Ghost Stories là phần 2 của bộ Anime kinh dị được sản xuất và dành riêng cho người lớn, tạo cho họ một cảm giác sợ hãi như chưa từng trải. Phim đưa người xem trở về thời đại Showa, nơi bắt nguồn của những câu chuyện dân gian ma đầy bí ẩn xảy ra xung quanh những ngôi nhà ở Nhật với những tình tiết ghê rợn còn lưu truyền cho đến tận ngày nay…

CHUYỆN MA NHẬT BẢN: PHẦN 2
Yami Shibai 2 (2014)

Đạo diễn: Takashi Shimizu, Noboru Iguchi
Diễn viên: Kanji Tsuda,Shoichiro Masumoto
Thể loại: Phim Kinh Dị - Ma, Phim Hoạt Hình,
Sản xuất: ILCA
Quốc gia: Phim Nhật Bản
Thời lượng: 12 tập
Năm: 2014
Tags:Yamishibai: Japanese Ghost Stories

[id]1;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0NnVrZzhVQW8wbFE/edit| 2;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0Z3dIOW53V2JQY0E/edit| 3;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0TlEteC1qbTFPZ3M/edit| 4;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0b3QzY1RGX216V1E/edit| 5;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0QjVwbUYyNVRjOUE/edit| 6;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0eHh1ZVBsR1ctdDQ/edit| 7;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0UFdOMkowaWRKa3M/edit| 8;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0M1JjNFhoVFpiNEU/edit| 9;/https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0M0F4ODRSdmh3X3M/edit| 10;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0dTBIZlJoWWp3TkU/edit| 11;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0NVlKMDdQdVprMzg/edit| 12;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0Y05NNFY5WmtNeUk/edit| 13;https://drive.google.com/file/d/0BzwjwYBf7Hd0TDlfWDVmMUFkUjA/edit|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net
Phim2k.net Chuyện Ma Nhật Bản 2 - Yami Shibai 2 ( 2014)]
KIẾM SỸ ĐEN 2017
Berserk (2017)

Thể loại:Phim hoạt hình, Hành Động, Phiêu Lưu
Thời lượng:25 phút / tập
Năm xuất bản:2017
Quốc gia:Nhật Bản

Bộ phim "Berserk" Đêm trường Trung cổ" xiết rên trong tối tăm, đau đớn. Quý tộc bại hoại, quỷ dữ ngập tràn, vô vàn khiếp đảm. Trong màn đêm hãi hùng ấy, Guts - chàng kiếm sĩ đen với dấu ấn của quỷ - lang thang một mình trong cuộc chiến báo thù người đồng đội từng vào sinh ra tử với mình.

Thanh kiếm to bản của Guts không đêm nào ngớt tiếng đinh tai, sức mạnh khủng bố không đêm nào ngơi nghỉ khi quỷ dữ luôn rình rập, chực chờ nuốt tươi máu thịt. "Món quà" ấy, tất cả đều bởi "đặc ân" từ người bạn quá cố, giờ đây tái sinh đầy vinh hiển trong đôi cánh dơi đen tuyền - Đại Quỷ Femto.

[id]1;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-1-4877_e50979.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-2-4877_e50980.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-3-4877_e50981.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-4-4877_e51839.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-5-4877_e53949.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-6-4877_e53950.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-7-4877_e53951.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-8-4877_e55195.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-9-4877_e56595.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-10-4877_e58579.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-11-4877_e58732.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-12-4877_e58733.html|13;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-13-4877_e58734.html|14;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-14-4877_e58735.html|15;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-15-4877_e58736.html|16;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-16-4877_e58737.html|17;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-17-4877_e58738.html|18;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-18-4877_e58739.html|19;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-19-4877_e58740.html|20;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-20-4877_e58741.html|21;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-21-4877_e58742.html|22;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-22-4877_e58744.html|TEST;http://bilutv.com/xem-phim/kiem-si-den-berserk-2017-tap-test-4877_e58752.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-1-7086_e68281.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-2-7086_e68282.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-3-7086_e68283.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-4-7086_e68297.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-5-7086_e69399.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-6-7086_e69400.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-7-7086_e69927.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-8-7086_e70489.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-9-7086_e71241.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/kiem-sy-den-2017-berserk-2017-tap-10-7086_e71824.html|
Phim2k.net KIẾM SỸ ĐEN 2017 - Berserk (2017)]
KADO: LỜI GIẢI ĐÁP 
Kado: The Right Answer (2017)

Đạo diễn:Kazuya Murata
Diễn viên:Takuma Terashima, Mao Ichimichi, HIROAKI MIURA, SOMA SAITO
Thể loại:Phim hoạt hình, Phim viễn tưởng
Thời lượng:24 phút / tập
Năm xuất bản:2017
Quốc gia:Nhật Bản

Phim Kado: Lời Giải Đáp - Kojirou Shindou, một nhân viên ngoại vụ, tình cờ có mặt tại Sân Bay Haneda để chuẩn bị chuyến công tác. Giữa máy bay đang trên đường băng, bỗng chốc một khối kiến trúc đồ sộ xuất hiện từ hư không. Chiếc máy bay mang theo Shindou cùng 251 hành khách lạc vào bên trong khối kiến trúc đó. Tại đây Shindou gặp được một chàng trai trẻ, Yaha-kui zaShunina và câu chuyện bắt đầu từ đây.

[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-1-7237_e69699.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-2-7237_e69700.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-3-7237_e69701.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-4-7237_e69702.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-5-7237_e69703.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-6-7237_e69704.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-7-7237_e69705.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-8-7237_e70490.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/kado-loi-giai-dap-kado-the-right-answer-2017-tap-9-7237_e71035.html|
Phim2k.net KADO: LỜI GIẢI ĐÁP - Kado: The Right Answer (2017)]
Dũng Sĩ Hesman | Voltron: Legendary Defender (2016)

Đang phát: Full 11/11 VietSub
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Kimberly Brooks, Rhys Darby, Josh Keaton
Thể loại: Phiêu lưu - Hành động, Khoa Học - Viễn Tưởng, Phim Hoạt Hình
Quốc gia: Âu - Mỹ
Thời lượng: 45 phút / tập
Lượt xem: 7.783
Năm xuất bản: 2016

Phim Dũng Sĩ Hesman - Voltron: Legendary Defender 2016: Năm thanh niên Trái Đất được chọn làm phi công của các Mãnh Sư, khi tập hợp lại sẽ xếp hình thành người máy khổng lồ Voltron, vũ khí cuối cùng để chống lại đội quân xâm lược của Hoàng Đế Zarkon. Đây là bản remake hoàn toàn từ một bộ anime thập niên 80, nhưng người Việt Nam biết đến Voltron qua bộ truyện tranh Dũng Sĩ Hesman.

[id]01;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-1-139_e2356.html| 02;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-2-139_e20798.html| 03;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-3-139_e20061.html| 04;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-4-139_e20961.html| 05;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-5-139_e20460.html| 06;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-6-139_e21471.html| 07;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-7-139_e21191.html| 08;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-8-139_e21603.html| 09;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-9-139_e21562.html| 10;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-10-139_e21174.html| 11-END;http://bilutv.com/xem-phim/dung-si-hesman-voltron-legendary-defender-2016-tap-11-139_e21563.html|
Phim2k.net Dũng Sĩ Hesman - Voltron: Legendary Defender (2016)]