Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ - The Four [ 44 / 44 Tập]]

The Four : Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ 

Đạo diễn: Lương Thắng Quyền, Hoàng Tuấn Văn
Diễn viên: Hà Thịnh Minh, Trương Hàn ,Mao Tử Tuấn, Trương Quân Ninh, Ngô Ánh Khiết
Phát hành: 2015
Thể loại: Võ thuật, Tình cảm lãng mạn, Truyền hình, Cổ trang, Kiếm hiệp
Sản xuất: Hoan Thụy Thế Kỷ
Thời lượng: 44 /44 Tập


Thời Tống Huy Tông, tổng quản thần Hầu phủ Gia Cát Chính Ngã cùng thủ hạ tứ đại danh bộ Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ, bốn người bảo vệ kinh thành. Lãnh Huyết cứu thiếu nữ Sở Ly Mạch, Gia Cát Chính Ngã quý mến Ly Mạch nên giữ lại phủ bồi dưỡng. Lãnh Huyết và Ly Mạch bởi vậy mà kết thành duyên phận cả đời, hai người tính cách không hợp, hiểu lầm không ngừng trở thành oan gia ngõ hẹp. Sở Ly Mạch lúc thi hành nhiệm vụ bị mất tích. Lãnh Huyết trong lòng bắt đầu nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, ra ngoài tìm kiếm Ly Mạch. Hai người trải qua nhiều cực khổ khi gặp gỡ lại gặp phải kẻ xấu hãm hại, vây vào cảnh nguy nan liền tương trợ lẫn nhau cuối cùng cũng tìm về được bên nhau. Lịch chiếu phim : Kênh Hồ Nam (Trung Quốc) từ 17/03 vào tối thứ 3 & 4 hàng tuần. Ngày 2 tập.


[id]1;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap1,RmjU/29150|2;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap2,RmjM/29150|3;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap3,RmeW/29150|4;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap4,RmR4/29150|5;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-Tap-5,RmJV/29150|6;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-Tap-6,RmJg/29150|7;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-Tap-7,RmbK/29150|8;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-Tap-8,Rmbd/29150|9;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap09,R9Ij/29150|10;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap10,R93x/29150|11;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap11,R9pX/29150|12;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap12,R9pw/29150|13;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap13,R9oM/29150|14;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap14,R9of/29150|15;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap15,R9Sf/29150|16;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap16,R9So/29150|17;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap17,RLV7/29150|18;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap18,RLV4/29150|19;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap19,RLgf/29150|20;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap20,RLgM/29150|21;http://phim.clip.vn/watch/Tan-thieu-nien-tu-dai-danh-bo-2015-Tap-21,RLHY/29150|22;http://phim.clip.vn/watch/Tan-thieu-nien-tu-dai-danh-bo-2015-Tap-22,RLHS/29150|23;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap23,RLBm/29150|24;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap24,RLBp/29150|25A;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap25-P1,Rasb/29150|25B;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap25-P2,Rasw/29150|26;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap26,RasB/29150|27A;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap27-P1,RasH/29150|27B;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap27-P2,Ra6O/29150|28;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap28,Ra60/29150|29;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap29,RarE/29150|30;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap30,RarP/29150|31;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap31,RTWf/29150|32;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap32,RTW6/29150|33;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap33,RTY4/29150|34;http://phim.clip.vn/watch/Tan-Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap34,RTY7/29150|35;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap35,RTAm/29150|36;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap36,RTAL/29150|37;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-37,RunU/29150|38;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-38,RuSO/29150|39;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-39,Ruqb/29150|40;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-40,RuqH/29150|41;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-41,R5PF/29150|42;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-42,R5Pe/29150|43;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-43,R50S/29150|44;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-44,R508/29150|45;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-2015-Tap-45,R5Aw/29150|46;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-2015-Tap-46,R5AM/29150|47;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-2015-Tap-47,RQR2/29150|48-End;http://phim.clip.vn/watch/Thieu-nien-tu-dai-danh-bo-2015-Tap-48-End,RQRV/29150|1;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-1/IWZBWFI6.html|2;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-2/IWZBWFOB.html|3;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-3/IWZBOOZ9.html|4;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-4/IWZBO6WC.html|5;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-5/IWZBO6OE.html|6;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-6/IWZBO6U6.html|7;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-7/IWZBO6Z6.html|8;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-8/IWZBO69D.html|9;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-9/IWZBO6FO.html|10;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-10/IWZBO8E9.html|11;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-11/IWZBO90B.html|12;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-12/IWZBO9Z9.html|13;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-13/IWZBO979.html|14;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-14/IWZBOBCC.html|15;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-15/IWZBOC07.html|16;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-16/IWZBOCFA.html|17;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-17/IWZBOEW0.html|18;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-18/IWZBUIB8.html|19;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-19/IWZBUWWE.html|20;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-20/IWZBUWZI.html|21;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-21/IWZBU6BW.html|22;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-22/IWZBU7W0.html|23;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-23/IWZBU7W8.html|24;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-24/IWZBU97W.html|25;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-25/IWZBU987.html|26;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-26/IWZBU9DF.html|27;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-27/IWZBUDEI.html|28;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-28/IWZBUEZI.html|29;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-29/IWZBUEZA.html|30;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-30/IWZBZI6Z.html|31;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-31/IWZBZI66.html|32;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-32/IWZBZIDO.html|33;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-33/IWZBZIED.html|34;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-34/IWZBZZWO.html|35;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-35/IWZBZZ9A.html|36;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-36/IWZBZZAD.html|37;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-37/IWZBZ7FD.html|38;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-38/IWZBZ8I8.html|39;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-39/IWZBZ8ZU.html|40;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-40/IWZBZ86F.html|41;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-41/IWZBZACD.html|42;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-42/IWZBZAEO.html|43;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-43/IWZBZAEB.html|44-End;http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-44-END/IWZBZBIO.html|[/id]

Bởi Vì Yêu Anh - Jekyll And Me [ 20 / 20 Tập ]]


Bởi Vì Yêu Anh - Jekyll And Me

Đạo diễn: Jo Young Kwang
Diễn viên: Hyun Bin, Han Ji Min
Phát hành: 2015
Thể loại: Tình cảm lãng mạn, Truyền hình
Sản xuất: SBS
Thời lượng: 20 Tập
Quốc gia: Hàn Quốc

Một cô gái sao có thể rơi vào mối tình tay ba với cùng một chàng trai? Jang Ha Na (Han Ji Min) chính là cô gái gặp phải tình huống khó tin đó. Ha Na là quản lý kiêm diễn viên chính trong gánh xiếc tại Wonderland, công viên giải trí vô cùng nổi tiếng. Goo Seo Jin (Hyun Bin) vốn là tài phiệt đời thứ ba, là CEO của Wonderland. Vì thời thơ ấu từng chịu tổn thương, Goo Seo Jin mang trong mình hai nhân cách trái ngược, một mặt là chàng trai vô cùng dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng mặt kia lại là con người lạnh lùng tàn nhẫn. Trong lúc Goo Seo Jin tìm cách để giải tán gách xiếc của Wonderland thì Ha Na bằng mọi giá muốn anh giữ lại. Và cứ thế cô chìm đắm trong tình yêu của hai nhân cách đều thuộc về anh, một Goo Seo Jin lạnh lùng và một Goo Seo Jin ấm áp. Thế nhưng mối tình kỳ lạ này sẽ đi về đâu?

[id]1;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap1-Thay,RpBS/28399|2;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap2,RZh7/28399|3;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap3,RZo4/28399|4;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap4,RZqN/28399|5;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap5,RiUa/28399|6;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap6,Ri85/28399|7;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2014-Tap7,RPXN/28399|8;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap8,RPf0/28399|9;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap9,RPHS/28399|10;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap10,RPHv/28399|11;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap11,R0EG/28399|12;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap12,R0a6/28399|13;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap13,R0Bj/28399|14;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap14,RC2_/28399|15;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap15,RCt9/28399|16;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap16,RCbt/28399|17;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap17,RmZ9/28399|18;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap18,RmaD/28399|19;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-Tap19,RmHZ/28399|20-End;http://phim.clip.vn/watch/Jekyll-And-Me-2015-20-END,R9Oc/28399|[/id]

Tình Yêu Thứ Ba - The Third Name Of Love [ 32 / 32 Tập ]]


The Third Name Of Love - Tình Yêu Thứ Ba 

Tên phim: Tình Yêu Thứ Ba - The Third Name of Love 2014
Đạo diễn: Du Chung
Diễn viên: Lý Quang Khiết, Trương Hâm Nghệ, Dương Thư Đình, Hà Hoằng San
Thể loại: Phim Tình Cảm
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 32 Tập


Tình Yêu Thứ Ba được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Tự Do Hành Tẩu. Phim là câu chuyện về luật sư Trâu Vũ và Lâm Khải Chính, người đàn ông đã nhận trái tim mà vị hôn phu của Trâu Vũ hiến tặng. Sau những lần gặp nhau định mệnh, tình cảm dần nảy sinh giữa hai người. Yêu nhau, nhưng vẫn phải chia ly. Đã hứa không gặp lại rồi, nhưng duyên phận vẫn kéo họ về bên nhau. Một người là vợ chưa cưới, dựa vào thế lực gia đình không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể chiếm được tình yêu của anh. Một người là em gái của chính cô, lấy cái chết để ép cô phải rời xa người cô yêu. Nhưng họ không biết rằng chính sự cố chấp của họ đã kéo hai người đó về bên nhau. Tình yêu của họ không phải do ông trời tác hợp, không hề được chúc phúc, thậm chí còn bị ngăn cách bởi một loại tình cảm thứ ba...
[id]1;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-1/IWZA7CEW.html|2;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-2/IWZA7E79.html|3;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-3/IWZA7FFO.html|4;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-4/IWZA8ZA0.html|5;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-5/IWZA87DO.html|6;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-6/IWZA8BA7.html|7;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-7/IWZA8BBZ.html|8;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-7/IWZA8BBZ.html|9;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-9/IWZA9OF0.html|10;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-10/IWZA9UWA.html
11;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-11/IWZA9Z69.html
12;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-12/IWZAAWEZ.html|13;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-13/IWZAA78F.html|14;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-14/IWZAA808.html|15;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-15/IWZAA8W9.html|16;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-16/IWZAA98B.html|17;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-17/IWZAACEU.html|18;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-18/IWZAACEZ.html|19;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-19/IWZABW0W.html|20;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-20/IWZABUUE.html|21;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-21/IWZAB90A.html|22;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-22/IWZAC78I.html|23;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-23/IWZAC78W.html|24;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-24/IWZAC97Z.html|25;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-25/IWZAC976.html|26;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-26/IWZACBO0.html|27;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-27/IWZAD0BI.html|28;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-28/IWZADWA6.html|29;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-29/IWZADWEF.html|30;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-30/IWZADWF0.html|31;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-31/IWZADWFI.html|32-End;http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Thu-Ba-Tap-32-END/IWZAD77D.html|[/id]

Legend Of Fragrance - Hoạt Sắc Sinh Hương [42|42]]

Phim Hoạt Sắc Sinh Hương 2015


Legend Of Fragrance


Phim HD + Vietsub
Phát hành: 2015
Quốc gia: Trung quốc
Thời lượng: 42/42 tập
Thể loại: Tâm lýHài hước
Đạo diễn: Hà Chí BồiThành Chí Siêu
Diễn viên: Đường YênLý DịchThư SướngTrần Vỹ ĐìnhHoàng Minh
Từ khóa: Hoạt Sắc Sinh HươngLegend Of Fragrance,Hoạt Sắc Sinh Hương là một bộ phim truyền hình tình cảm do Trung Quốc sản xuất được đạo diễn Hà Chú Bồi kì công phụ trách, ngoài ra danh sách các diễn viên có mặt cũng được công bố như là Đường Yên, Lý Dịch Phong, Trương Trí Nghiêu, Hà Trung Hoa, Dương Minh Na, Trần Vỹ Đình, Thư Sướng, Hoàng Minh.....Nội dung bộ phim Hoạt Sắc Sinh Hương xoay quanh chuyện tình lu kì đặc biệt của những cặp đôi được cho là đẹp nhất trong phim thông qua tài năng diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng. Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ cho chúng ta thấy chuyện tình của Lạc Nhan và chàng công tử Ninh Trí Viễn là đại thiếu gia của Ninh Gia đầy ắp tiếng cười và xúc động. Ngoài ra mối tình đơn phương mà nàng kĩ nữ Thư Sướng dành cho Trí Viễn cũng đẹp nhưng không kém phần gây rắc rối cho anh chàng. Bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng và trang phục diễn viên đẹp và bắt mắt chắc chắn sẽ nhân được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Hy vọng các bạn sẽ thích bộ phim này.
Hoạt Sắc Sinh Hương
Hoạt Sắc Sinh Hương
Hoạt Sắc Sinh Hương
Hoạt Sắc Sinh Hương
Trailer phim :
[id]1;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-1/IWZB07FF.html|2;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-2/IWZB0BZA.html|3;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-3-Ban-Uncut/IWZB0DI0.html|4;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-4/IWZB0DIB.html|5;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-5/IWZB0DUD.html|6;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-6/IWZB0DBA.html||7;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-7/IWZB0DFB.html|8;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-8/IWZB0EWC.html|9;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-9/IWZB0E7Z.html|10;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-10/IWZB0E8E.html|11;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-11/IWZB0EEO.html|12;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-12/IWZB0EFW.html|13;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-13/IWZB0F6I.html|14;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-14/IWZB0F6Z.html|15;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-15/IWZBI00E.html|16;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-16/IWZBI0B7.html|16;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-17/IWZBIIWB.html|18;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-18/IWZBIIOI.html|19;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-19/IWZBII6C.html||20;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-20/IWZBIIF8.html|21;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-21/IWZBIW8C.html|22;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-22/IWZBIW9F.html|23;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-23/IWZBIWCI.html|24;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-24/IWZBIOF6.html|25;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-25/IWZBIUCI.html|26;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-26/IWZBIZZ9.html|27;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-27/IWZBI69A.html|28;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-28/IWZBI780.html|29;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-29/IWZBI7A8.html|30;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-30/IWZBIEUD.html|31;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-31/IWZBIE7Z.html|32;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-32/IWZBIEA0.html|33;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-33/IWZBIF06.html|34;http://tv.zing.vn/video/Hoat-Sac-Sinh-Huong-Tap-34/IWZBW008.html|35;https://www.youtube.com/watch?v=odCWJP_D8i4|36;https://www.youtube.com/watch?v=evrWEwoxWyk|37;https://www.youtube.com/watch?v=7o6ZmDnpPXQ|38;https://www.youtube.com/watch?v=eCRz_ChTZB0|39;https://www.youtube.com/watch?v=Lodrh5PDlS8|40;https://www.youtube.com/watch?v=d6vAAisehmg|41;https://www.youtube.com/watch?v=ngRVe3FjhEU|42;https://www.youtube.com/watch?v=E8n7f04Hjx0|[/id]

My Sunshine : Bên Nhau Trọn Đời - Trọn bộ [Tập 36|36] my sunshine ben nhau tron doi]

Bộ phim Bên Nhau Trọn Đời / My Sunshine chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn. Bên Nhau Trọn Đời bắt đầu được đăng tải lần đầu trên mạng vào tháng 9 năm 2003, cho đến nay, Bên Nhau Trọn Đời vẫn là bộ truyện ngôn tình kinh điển và được yêu thích nhất của nhà văn Cố Mạn. Trong suốt thời gian đó, Bên Nhau Trọn Đời đã tái bản tổng cộng 52 lần, và có 3 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán sách văn học trẻ của trang dangdang (nhà cung cấp sách tiếng Hoa qua mạng lớn nhất thế giới). Tác giả bộ tiểu thuyết, Cố Mạn cũng tham gia trong dàn biên kịch cho lần chuyển thể này.
[id]1;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-1/IWZAF0OZ.html|2;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-2/IWZAF0UU.html|3;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-3/IWZAFIZ8.html|4;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-4/IWZAFI6U.html|5;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-5/IWZAFIEU.html|6;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-6/IWZAFWW8.html|7;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-7/IWZAFOO7.html|8;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-8/IWZAFOOD.html|9;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-9/IWZAFO9F.html|10;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-10/IWZAFOA8.html|11;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-11/IWZAFUIO.html|12;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-12/IWZAFUIE.html|13;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-13/IWZAFUCZ.html|14;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-14/IWZAFUC6.html|15;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-15/IWZAFZ99.html|16;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-16/IWZAFZA0.html|17;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-17/IWZAF6UD.html|18;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-18/IWZAF68O.html|19;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-19/IWZAF6FZ.html|20;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-20/IWZAF6F6.html|21;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-21/IWZAF790.html|22;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-22/IWZAF79I.html|23;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-23/IWZAF7FD.html|24;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-24/IWZAF7FE.html|25;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-25/IWZAF8CB.html|26;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-26/IWZAF8CC.html|27;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-27/IWZAF9UE.html|28;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-28/IWZAF9UF.html|29;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-29/IWZAFAZD.html|30;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-30/IWZAFAZE.html|31;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-31/IWZAFE0C.html|32;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-32-END/IWZAFE0D.html|33;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-33/IWZAFF9W.html|34;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-34/IWZAFFC7.html|35;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-35/IWZAFFED.html|36;http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-36/IWZAFFF6.html|[/id]

Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - Vietsub trọn bộ [96|96]]

Bộ phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ kể về cuộc đời Võ Tắc Thiên từ khi mới 14 tuổi phải đấu tranh với các thế lực nhằm giữ mạng sống, đến việc phải đối diện với sa trường gươm đao nhuốm máu, những vụ phán quyết sát phạt tranh giành quyền lực nơi hậu cung, rồi hành quyết các phi tần cung nữ mặt không biến sắc, và cuối cùng là buông rèm nhiếp chính, trao quyền vương trượng cho hậu thế.
Tags - Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, Võ Tắc Thiên, Phạm Băng Băng, Trương Quân Ninh, Lý Trị Đình, Trương Hinh Dư, Trương Đình, Châu Hải My

[id]1;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-1/IWZAE6CE.html|2;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-2/IWZAE6CF.html|3;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-3/IWZAE6D0.html|4;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-4/IWZAE7ID.html|5;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-5/IWZAE7O6.html|6;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-6/IWZAE77W.html|7;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-7/IWZAE77O.html|8;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-8/IWZAE78E.html|9;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-9/IWZAE7BI.html|10;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-10/IWZAE88W.html|11;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-11/IWZAE88O.html|12;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-12/IWZAE8A9.html|13;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-13/IWZAE8CA.html|14;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-14/IWZAE9WI.html|15;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-15/IWZAE9WW.html|16;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-16/IWZAE9WO.html|17;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-17/IWZAE9WU.html|18;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-18/IWZAECO9.html|19;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-19/IWZAEC6O.html|20;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-20/IWZAEC6U.html|21;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-21/IWZAECBB.html|22;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-22/IWZAECBC.html|23;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-23/IWZAED87.html|24;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-24/IWZAED8A.html|25;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-25/IWZAEDAB.html|26;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-26/IWZAEDEB.html|27;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-27/IWZAEDF9.html|28;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-28/IWZAEE0E.html|29;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-29/IWZAEE80.html|30;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-30/IWZAEE8I.html|31;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-31/IWZAEE87.html|32;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-32/IWZAEFUU.html|33;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-33/IWZAEFOF.html|34;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-34/IWZAEFBW.html|35;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-35/IWZAEFBO.html|36;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-36/IWZAEFBU.html|37;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-37/IWZAEFBE.html|38;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-38/IWZAFI79.html|39;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-39/IWZAFI7B.html|40;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-40/IWZAFI7A.html|41;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-41/IWZAFICB.html|42;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-42/IWZAFWCF.html|43;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-43/IWZAFOOW.html|44;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-44/IWZAFOOO.html|45;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-45/IWZAFOOZ.html|46;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-46/IWZAFOUD.html|47;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-47/IWZAFOZI.html|48;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-48/IWZAFOZW.html|49;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-49/IWZAFOAC.html|50;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-50/IWZAFOAE.html|51;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-51/IWZAFOAF.html|52;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-52/IWZAFUWC.html|53;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-53/IWZAFUWE.html|54;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-54/IWZAFUOZ.html|55;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-55/IWZAFUC7.html|56;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-56/IWZAFZ9E.html|57;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-57/IWZAF669.html|58;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-58/IWZAF687.html|59;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-59/IWZAF689.html|60;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-60/IWZAF7O0.html|61;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-61/IWZAF7OI.html|62;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-62/IWZAF7U7.html|63;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-63/IWZAF7AW.html|64;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-64/IWZAF7AZ.html|65;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-65/IWZAF7DI.html|66;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-66/IWZAF8IU.html|67;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-67/IWZAF8I6.html|68;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-68/IWZAF8U7.html|69;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-69/IWZAF908.html|70;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-70/IWZAF9I6.html|71;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-71/IWZAF9WF.html|72;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-72/IWZAF9ZC.html|73;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-73/IWZAFD77.html|74;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-74/IWZAFEIU.html|75;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-75/IWZAFEIZ.html|76;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-76/IWZAFECE.html|77;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-77/IWZAFFCW.html|78;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-78/IWZAFFCO.html|79;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-79/IWZAFFCU.html|80;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-80/IWZAFFEE.html|81;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-81/IWZAFFFZ.html|82;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-82/IWZB00IU.html|83;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-83/IWZB00UF.html|84;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-84/IWZB006A.html|85;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-85/IWZB007W.html|86;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-86/IWZB00DW.html|87;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-87/IWZB00D6.html|87;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-88/IWZB00DO.html|88;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-89/IWZB00FC.html|89;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-90/IWZB0660.html|91;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-91/IWZB06CI.html|92;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-92/IWZB06CO.html|93;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-93/IWZB06FD.html|94;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-94/IWZB0706.html|95;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-95/IWZB07Z7.html|96-End;http://tv.zing.vn/video/Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-Tap-96-End/IWZB07Z9.html|[/id]

Đao Ca: Đoản Đao Hiệp Sĩ - Hiệp Khách Đao [Trọn bộ 20|20]]

[id]1;https://www.youtube.com/watch?v=-sleoU_B5B4|2;https://www.youtube.com/watch?v=GJc2WzKKJz4|3;https://www.youtube.com/watch?v=szJGmckEUew|4;https://www.youtube.com/watch?v=rZ03mKIG9KY|5;https://www.youtube.com/watch?v=BAtbWcoQ-6w|6;https://www.youtube.com/watch?v=vc0tVczlG_A|7;https://www.youtube.com/watch?v=JXWZrORYgIY|8;https://www.youtube.com/watch?v=nAQNOzXngC4|9;https://www.youtube.com/watch?v=vXdVoVwZSLE|10;https://www.youtube.com/watch?v=MiD79NtFiCc|11;https://www.youtube.com/watch?v=9fkB50WCMzg|12;https://www.youtube.com/watch?v=gP-6N_IURUQ|13;https://www.youtube.com/watch?v=5J4hBMC6etw|14;https://www.youtube.com/watch?v=Tam5EogSGDI|15;https://www.youtube.com/watch?v=dCP8J388WMs|16;https://www.youtube.com/watch?v=veFuTXUZU4U|17;https://www.youtube.com/watch?v=F0gALhRtdC0|18;https://www.youtube.com/watch?v=IvgWwL232C8|19;https://www.youtube.com/watch?v=ks_Md1YNVpA|20-End;https://www.youtube.com/watch?v=I6UmexLYxIw|[/id]
Diễn viên: Trương Vệ Kiện, Lưu Ngọc Đình, Long Thiên Tường
Thể loại: Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Cổ Trang
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sản xuất: 1999
Thời lượng: 40 Tập
Thanh Y Thập Tam Lầu là một tổ chức tà ác, nhưng rất lớn mạnh, không ai dám đối đầu, trừ võ lâm minh chủ Thẩm Ngọc Môn – chủ nhân của Kim Lăng Mai Tuyệt Lĩnh Thẩm Gia. Trong một lần quyết chiến với tổng lầu chủ Thanh Y Thập Tam Lầu Trần Sĩ Nguyên, Thẩm Ngọc Môn đã bị thương nặng, không bao lâu sau thì qua đời, nhưng người của Thanh Y Lầu không biết Thẩm Ngọc Môn đã chết, nên vẫn cho người truy sát. Tổng quản Thạch Bửu Sơn và Thủy Tiên đã dùng Mạnh Tiểu Hoa – một người giống hệt Thẩm Ngọc Môn – để che mắt mọi người, ngăn chặn cuộc chiến trong võ lâm. Mạnh Tiểu Hoa là một thanh niên làm nghề nấu ăn của Nhất Phẩm Cư, ngày Mạnh Tiểu Hoa được sư phụ cho ra nghề cũng là ngày Mạnh Tiểu Hoa bị Thạch Bửu Sơn và Thủy Tiên bắt đi làm “võ lâm minh chủ”. Trên đường đi Mạnh Tiểu Hoa đã quen với Giải Hồng Mai – người đi tìm Thẩm Ngọc Môn để trả thù cho cha. Thạch Bửu Sơn và Thủy Tiên nhờ thần y Mai đại tiên sinh hóa trang cho Mạnh Tiểu Hoa thật giống với Thẩm Ngọc Môn từ những vết sẹo trên thân thể và đưa về Thẩm gia, bắt Mạnh Tiểu Hoa – người không biết một chữ cắn đôi phải ngủ trong thư phòng và học tứ thư ngũ kinh… Ở đây, Mạnh Tiểu Hoa phải đối phó với người vợ lạnh nhạt, và những người tình trước kia của Thẩm Ngọc Môn, rồi nào là tiểu đệ và những huynh đệ kết nghĩa của Thẩm Ngọc Môn… Chỉ là một đầu bếp yêu nghề quen sử dụng con dao thái thức ăn, giờ đây Mạnh Tiểu Hoa phải làm quen với đao kiếm của người giang hồ và những cảnh đầu rơi máu chảy, một thanh niên chất phác như Mạnh Tiểu Hoa thật sự không chịu đựng nổi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua, cuối cùng, với tấm lòng nhân hậu, Mạnh Tiểu Hoa cũng có thể làm một võ lâm minh chủ thực thụ và đã dùng “lục chiêu” của con dao nhà bếp đánh bại Trần Sĩ Nguyên, rồi cùng Giải Hồng Mai rời bỏ chốn thị phi giang hồ.

Khát Khao Hạnh Phúc 3 : I Need Romance 3 [Trọn bộ 16|16] - Vietsub]


[id]1;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpYVVuS2ljaWdsQ2s|2;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpMEdtWWk4MVJac28|3;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpemtsQWdMTmEwS3M|4;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpejNzbGxTdlppYlU/edit|5;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpQ0ZBUXpxNnVaVEE/edit|6;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpZjd2VWl6bjhKMGs/edit|7;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpODBjYml4YjNqNms/edit|8;https://docs.google.com/file/d/0B89L58LEbhnpV0UyamdqWWk5UGc/edit|9;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHc3VLSXFyMkczVlE/edit|10;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHWFliQjBQM3lhaDQ/edit|11;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHRGhmZ21xdklvUHM/edit|12;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHMlRXYzhva21xNGs/edit|13;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHRTNXNGdTUUtGcUE/edit|14;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHaWNMMkotaXJMY2M/edit|15;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHSHdaRXFLZC1rWmM/edit|16-End;https://docs.google.com/file/d/0B20P1kY_5BZHb19vMnBuNnNHNzg/edit|[/id]

Tình Yêu Vượt Thời Gian - Tinh Yêu Vượt Ngàn Năm]


Tình Yêu Vượt Thời Gian - Love Through a Millennium 2015

Đạo diễn: Trương Vinh Hữu
Diễn viên: Tỉnh Bách Nhiên, Trịnh Sảng, Hoàng Bách Quân, Châu Vũ Đồng, Trần Tường, Tạ Y Lâm
Thể loại: Phim Cổ trang
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 22 Tập
Năm phát hành: 2015

Nội Dung : Sĩ phu Công Minh vượt qua hai ngàn năm tình cờ gặp gỡ nữ diễn viên không được thành công lắm Lâm Tương Tương tạo nên một câu chuyện tình yêu vượt ngàn năm thời gian và khoảng cách. Câu chuyện tình yêu kỳ diệu này sẽ diễn ra như thế nào chúng ta cùng chờ đón xem nhé.


Tình yêu vượt qua ngàn năm (Tình yêu vượt thời gian) - Love Through a Millennium

Tình yêu vượt qua ngàn năm (Tình yêu vượt thời gian) - Love Through a Millennium

Tình yêu vượt qua ngàn năm (Tình yêu vượt thời gian) - Love Through a Millennium

Tình yêu vượt qua ngàn năm (Tình yêu vượt thời gian) - Love Through a Millennium

Tình yêu vượt qua ngàn năm (Tình yêu vượt thời gian) - Love Through a Millennium


[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HLzSJ3wD2xSwBqgGUbFViY6M3lCEZlwzsz13JeIJFHc|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TG4QbD9MDaTtvqU1LHg6nY6M3lCEZlwzsz13JeIJFHc|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g52F5QVvON44k97t_fTu3bZ5BqCEOcb6UHpac3RNGio|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3KU-YeH3aH243bto2v-gMKVBtYxJrTOasmkMrsqW6U4|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q1RLFLTmsRgdUUz1KKEGx-fy7f2x-HUL4ci7fwhuGcQ|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iGtLO56W8A_vBBAAcjdsEOfy7f2x-HUL4ci7fwhuGcQ|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pYnFUcffttPLCijhZSRk4J-foXgH7PRC1C8CABR-ZWo|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3oS-eq-Nezlypktp8N4G65-foXgH7PRC1C8CABR-ZWo|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8eOyyHBNZ3PTkisuN6OKc6bUnu2-j8Z-V0qsvy4T5XY|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hGyFMY1NGk-v4SDlsQkgFwZOBrBmih0vsb5sQrBPLc8|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b-Tyt8kiC0KcjznYluK5klDKqU9KOyXfbiGaMErPcfU|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/liwQ9JHM_WwLU4Aecvw5ZGdFnAlHE49UTgekUck0xIU|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cy3D9zRrHXgecKdoZXJKzwne7UDzBj32iKizhLLlNB8|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sATbgZAw_l5NeOEq7qxFXVuizYgsIkwhtdCyfvsGK3M|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q8kLnVi_TuxNwqxQzURI7ZmXJrMODdKJBJUfvdg9dM4|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cy2e1ft66DRO1Cff6tdJbtqoMqsfWTwY_7TnNDqFhRU|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DFIsdkyZALrKH4c-eivbIRgoBwymBjsjnwwn13xCoMg|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n6UdZkpVdCih74Dt1g2-uVrAhFMF6HnKcEz1bpcUeOk|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uHqcJm3utehaS16WpleF7eQSHkF8sQZr4df_1gJH_Uk|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZYdjZ1_mgXQ4nfmOl2bgaim71FZKCc_6x_iIOuUAIj0|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dzA9vZdH7MkgrXAB4lQOeE6dLpphMG5w9_DkRdPzxSg|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VkNNE3IN4vmBaeXK37Ng2v-N5J_0_QgjvjHEIn8jJGs|23;https://picasaweb.google.com/112860513182882780948/Ngay24Thang03Nam2015?authkey=Gv1sRgCJnEtPSBgqPT9gE#6129743193259252306|24-End;https://picasaweb.google.com/112860513182882780948/Ngay24Thang03Nam2015?authkey=Gv1sRgCJnEtPSBgqPT9gE#6129743142334252962|1;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIIWO|2;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIIO8|3;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIIEO|4;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIWCD|5;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBI6CZ|6;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBI6AA|7;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBI6EW|8;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBI70B|9;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIEBC|10;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIECW|11;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIF69|12;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBIFEE|13;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBWWUU|14;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBWW69|15;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBWO60|16;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBWO76|17;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBWA7C|18;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBWA87|19;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBOO6Z|20;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBOU8B|21;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBOZCD|22;|23;|24-End;|[/id]

Thiên Kim Nữ Tặc : Lady And Liar 2015 - Vietsub [Trọn bộ 40|40] ]

[id]1;https://www.youtube.com/watch?v=5BzibV2iQ64|2;https://www.youtube.com/watch?v=peijp931zzo|3;https://www.youtube.com/watch?v=7X_TqBjLITw|4;https://www.youtube.com/watch?v=nHrKJ1MngmE|5;https://www.youtube.com/watch?v=LEWHS6av6x8|6;https://www.youtube.com/watch?v=ub7_5z3THas|7;https://www.youtube.com/watch?v=5-8lVSSAqLA|8;https://www.youtube.com/watch?v=ZemfELNxfdI|9;https://www.youtube.com/watch?v=3YF9s8SeVrw|10;https://www.youtube.com/watch?v=SW7FTuGvYJY|11;https://www.youtube.com/watch?v=4XiHMv113zQ|12;https://www.youtube.com/watch?v=7DAKNAdLMrI|13;https://www.youtube.com/watch?v=fgq4G5J1sZg|14;https://www.youtube.com/watch?v=pQe399PVDqE|15;https://www.youtube.com/watch?v=0ePcuSRZ3h4|16;https://www.youtube.com/watch?v=qBcAeLau6xI|17;https://www.youtube.com/watch?v=zqs_xSvO7A0|18;https://www.youtube.com/watch?v=n_WfZpAl_64|19;https://www.youtube.com/watch?v=VRDD50DsAzw|20;https://www.youtube.com/watch?v=uxOx_nGupJk|21;https://www.youtube.com/watch?v=-fB-9v_L2mo|22;https://www.youtube.com/watch?v=pHukrfIZkCU|23;https://www.youtube.com/watch?v=c7zlflBkQNA|24;https://www.youtube.com/watch?v=zZDX9qjZpwo|25;https://www.youtube.com/watch?v=ChB0WvCRF68|26;https://www.youtube.com/watch?v=bSePmY3L9uI|27;https://www.youtube.com/watch?v=nmGaIZVgtvE|28;https://www.youtube.com/watch?v=BDP5dR0V5H0|29;https://www.youtube.com/watch?v=UDDBcXj53MM|30;https://www.youtube.com/watch?v=-KK6JyeCjIA|31;https://www.youtube.com/watch?v=-jiu26fU8dk|32;https://www.youtube.com/watch?v=NKK9slGhAZc|33;https://www.youtube.com/watch?v=qzWlXxHqlaw|34;https://www.youtube.com/watch?v=U6OFBlCncZQ|35;https://www.youtube.com/watch?v=K9QZnAVQsm0|36;https://www.youtube.com/watch?v=EumSS7utGI4|37;https://www.youtube.com/watch?v=gvjENpL2aG0|38;https://www.youtube.com/watch?v=ndyZVE262Jc|39;https://www.youtube.com/watch?v=w0XpMtOJ5fY|40-Hết;https://www.youtube.com/watch?v=1W1j9zc7FVA|[/id]

Nữ Hoàng Sắc Đẹp [Tập 33|33] - Trọn Bộ - TodayTV]

Nữ Hoàng Sắc Đẹp
Nữ Hoàng Sắc Đẹp
Bạn đang xem phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp
Phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp
Phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp Phản ánh bản chất của con người đầy tham vọng, nhiều oán hận. đó là nhan sắc chiếc vương miệng vũ đài đầy tội lỗi. rất nhanh chóng , với sự tăng trưởng tự nhiên trong lực lượng lao động . Nhưng tỷ lệ thất nghiệp đang xuống chậm. Và ở mức chúng tôi đang đi, tại một số điểm trong nửa cuối năm 2014 chúng ta sẽ thấy tổng số biên chế đạt mức trước khủng hoảng của họ , và tỷ lệ thất nghiệp tiêu đề nhấn phím ro là một nữ hoàng sắc đẹp vừa đăng quang, niềm vui chưa trọn vẹn được bao lâu thì ngôi vị ấy bị truất phế bởi một bào thai đang hình thành trong bụng cô.
Xem Phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp
Xem Phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp
Đó là kết quả của một vụ cưỡng bức mà Amparo bị hãm hại, chính cô cũng không biết ai là cha của đứa trẻ. Cay đắng và tủi nhục, tương lai rực rỡ vừa mở ra lại bị dập tắt, Amparo không còn biết làm gì ngoài rút hết nỗi căm hận về số phận của mình vào đứa con gái còn đỏ hỏn. Điều bất hạnh của mọi bất hạnh là cô không thể yêu thương chính con gái của mình. Đứa bé ấy – Maita – lớn lên với niềm mong mỏi duy nhất là tình thương của mẹ…Khát khao về tình mẫu tử bị tước đoạt, Maita dấn thân vào những cuộc thi nhan sắc với ước mơ đoạt được ngôi vị để làm mẹ cô tự hào…
Nu Hoang Sac Dep
Nu Hoang Sac Dep
Hành trình giành lại vinh quang đã mất của mẹ quả thật không đơn giản chút nào với Maita, cuộc sống của cô gái đáng thương ấy dần xoáy vào vòng vây của ánh hào quang, cạm bẫy và tham vọng…; càng phức tạp hơn khi Maita chạm trán với những nhan sắc khác như Rebecca và Dorcas, tất cả đều tranh giành chiếc vương miện quý giá bằng của âm mưu, thủ đoạn mà không hề biết đang đoạn tuyệt với chính ước mơ thật sự của mình…phim Lần đầu công chiếu ngày 18 tháng 10 năm 2010 trên GMA mạng, thay thế Endless Love khối telebabad GMA. cũng được phát sóng quốc tế thông qua GMA Pinoy TV và ra mắt ngày 20 tháng 10 ể về Maita là một phụ nữ trẻ có ước mơ để theo bước chân của mẹ cô. Mẹ cô là mộ.
Phim Nu Hoang Sac Dep
Phim Nu Hoang Sac Dep
Maita là kết quả của quá khứ khó khăn của cô. Maita sẽ là trong tình hình của mẹ cô vì cô đã rơi vào tình yêu với Marc, một người đàn ông từ một xã hội cao. Điều gì sẽ xảy ra với cô khi cô bước vào thế giới của nữ hoàng sắc đ? Cô ấy sẽ theo đuổi vương miện hay tình yêu?
Phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/
26/27/28/29/30/31/32...tập cuối.
Xem Phim Nữ Hoàng Sắc Đẹp trọn bộ trên TodayTv mời các bạn đón xem.
Website xem
Phim Online | Phim Hay
[id]Nu Hoang Sac Dep Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=rrqX39HHaQw;http://www.youtube.com/watch?v=2-d2eYbVPOo;http://www.youtube.com/watch?v=HnuEfzwf3CM|Nu Hoang Sac Dep Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=CamOtmMkfxM;http://www.youtube.com/watch?v=52xop4HTQAo;http://www.youtube.com/watch?v=GyKahcGzf5M|Nu Hoang Sac Dep Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=01aY7x61FUM;http://www.youtube.com/watch?v=MnS7grh-xv8;http://www.youtube.com/watch?v=QrjDpj40zKk|Nu Hoang Sac Dep Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=YRc4kTSzMA8;http://www.youtube.com/watch?v=vZE2VlFLbRs;http://www.youtube.com/watch?v=jDvaNT421j4|Nu Hoang Sac Dep Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=C3RLlRQqdhw;http://www.youtube.com/watch?v=EQl92wkyENc;http://www.youtube.com/watch?v=pP5vaEjknCE|Nu Hoang Sac Dep Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=V1FHYZof_aw;http://www.youtube.com/watch?v=knZ-911IxuU;http://www.youtube.com/watch?v=WqJjuWfZPZc;http://www.youtube.com/watch?v=9vd5wcjtROI|Nu Hoang Sac Dep Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=0SokHhlIkc4;http://www.youtube.com/watch?v=ovAVNadC_JU;http://www.youtube.com/watch?v=SrD4oJGj3Pc;http://www.youtube.com/watch?v=0zRGCspek2Q|Nu Hoang Sac Dep Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=4F8R0-tTPMw;http://www.youtube.com/watch?v=o09btL25n0c;http://www.youtube.com/watch?v=hqLbRfDHng|Nu Hoang Sac Dep Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=BMRrWqqNCZU;http://www.youtube.com/watch?v=cR6KmoDzZlk;http://www.youtube.com/watch?v=C71WCIjj5kY|Nu Hoang Sac Dep Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=e_qOV0uUT-c;http://www.youtube.com/watch?v=XXkLi1rRtnE;http://www.youtube.com/watch?v=8IpUCsSRTUE|Nu Hoang Sac Dep Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=ELUb_ckbT1A;http://www.youtube.com/watch?v=Mu2At8QP7wg;http://www.youtube.com/watch?v=zvnDmw3gug0|Nu Hoang Sac Dep Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=6GFUgAwiYt4;http://www.youtube.com/watch?v=hZRypohWgaE;http://www.youtube.com/watch?v=q2iX3C-0-N4|Nu Hoang Sac Dep Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=Pb9aNuQZNFQ;http://www.youtube.com/watch?v=GBsRdujttrk;http://www.youtube.com/watch?v=Ha2tGssbE2I|Nu Hoang Sac Dep Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=tkuLgySGWLk;http://www.youtube.com/watch?v=Upbi_naMqz4;http://www.youtube.com/watch?v=ZHS3yZxFerA|Nu Hoang Sac Dep Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=UHYB2a5RCKY;http://www.youtube.com/watch?v=tu1bzSZeJQI;http://www.youtube.com/watch?v=Foe5J_ZNBco|Nu Hoang Sac Dep Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=j1tlWL_TSHQ;http://www.youtube.com/watch?v=PBwXeYaocuU;http://www.youtube.com/watch?v=on-s50gB4N8|Nu Hoang Sac Dep Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=mBGLcGxlHuU;http://www.youtube.com/watch?v=LO0D-6fYJuo;http://www.youtube.com/watch?v=FSYYT-syb60|Nu Hoang Sac Dep Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=91bPd9GyYo0;http://www.youtube.com/watch?v=CJ0l25NTqeU;http://www.youtube.com/watch?v=m85Bwknlu8E|Nu Hoang Sac Dep Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=6HLastCyDb4;http://www.youtube.com/watch?v=5tKVj-fnw2U;http://www.youtube.com/watch?v=9Y2iht3JxO4|Nu Hoang Sac Dep Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=nzXvBSygkSo;http://www.youtube.com/watch?v=2x6l3LJNHqo;http://www.youtube.com/watch?v=XPjroyIdLVY|Nu Hoang Sac Dep Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=PW1t1CW5vgI;http://www.youtube.com/watch?v=niBmfkUsX8A;http://www.youtube.com/watch?v=-kguyVWg1Lg|Nu Hoang Sac Dep Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=-G48Z5plL8g;http://www.youtube.com/watch?v=N6fvUrVeYE4;http://www.youtube.com/watch?v=fAs6xQeznMo|Nu Hoang Sac Dep Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=60eLleZGQXE;http://www.youtube.com/watch?v=YHjBN_skKfI;http://www.youtube.com/watch?v=XRVmIDlKp2U|Nu Hoang Sac Dep Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=M6SDc5IXv8E;http://www.youtube.com/watch?v=eZwsQ-yCENM;http://www.youtube.com/watch?v=dbNfYp3_InU|Nu Hoang Sac Dep Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=ZByovZwvvSY;http://www.youtube.com/watch?v=OfhdiNSSyns;http://www.youtube.com/watch?v=MZt8_TrRxus|Nu Hoang Sac Dep Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=H1cwKvjO6Ng;http://www.youtube.com/watch?v=KKdeJk-Ri7s;http://www.youtube.com/watch?v=HTosjRPg5IE|Nu Hoang Sac Dep Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=kKH9sl7CrN4;http://www.youtube.com/watch?v=BV90Nhy_jv8;http://www.youtube.com/watch?v=XX8oNS0NwXY|Nu Hoang Sac Dep Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=i2K5asvuaew;http://www.youtube.com/watch?v=GrCto0ueK7A;http://www.youtube.com/watch?v=oDWjBWW8edA|Nu Hoang Sac Dep Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=RBZHHRSAufQ;http://www.youtube.com/watch?v=ZvMXKPBfPfA;http://www.youtube.com/watch?v=LQ_KSKPwA20|Nu Hoang Sac Dep Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=9l6bqC8w7mA;http://www.youtube.com/watch?v=kfQby7bn8JA;http://www.youtube.com/watch?v=Oyp8KnBUSyQ|Nu Hoang Sac Dep Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=Zyz5JkHKYTY;http://www.youtube.com/watch?v=8l-nDsmPq6U;http://www.youtube.com/watch?v=GEVEVT19SMA|Nu Hoang Sac Dep Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=qSfZRgp6dKQ;http://www.youtube.com/watch?v=6kgKSO1fyJY;http://www.youtube.com/watch?v=n6B2IOOyrs8|Nu Hoang Sac Dep Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=9r8pgF2B_hk;http://www.youtube.com/watch?v=B_tFbKSMSzo;http://www.youtube.com/watch?v=I39efDtMhkI; cuối http://www.youtube.com/watch?v=karkZCsZZWk|[/id]

Thất Tiên Nữ [Tập 5|54] - Trọn Bộ]

Thất Tiên Nữ
Thất Tiên Nữ
Bạn đang xem phim Thất Tiên Nữ tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Thất Tiên Nữ
Phim Thất Tiên Nữ
Phim Thất Tiên Nữ trọn Bộ Trên VTV3 kể về 7 nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần, mỗi người mỗi tính cách khác nhau nên tính tình củng không ai giống anh, họ đều là những cô con gái cưng của Vương Mẫu nương nương.
Phim Thất Tiên Nữ
Xem Phim Thất Tiên Nữ
Chuyện bắt đầu xảy ra đối với nàng tiên út nhất thứ bảy vì mãi mê ham chơi quên mất trần gian, nàng đã rời cung đình xuống trần gian du ngoại, nàng đi đây đi đó trêu chọn nhiều thứ của dân gian.Nàng quen một anh chàng khôi ngô tuấn tú là Đổng Vĩnh. Hai người bắt đầu hòa hợp và cảm thấy mến nhau và lấy nhau làm vợ chồng, nhưng nàng tiên thứ 7 lại quên mất mình là người cõi trên không được kết duyên với người phàm tục.
Phim Thất Tiên Nữ
That Tien Nu
Thất tiên nữ từ đó mới bắt đầu xảy ra nhiều sự việc không mong muốn.Củng chính vì điều đó đã đi đến tai của Vương Mẫu, vì tết giận nên bà đã ra lệnh hủy bỏ cốt tiên và đày xuống trần gian làm người phàm.Thấy em gái của mình chịu cảnh khổ sai, các chị củng chì vì quá nhớ em của mình nên từng người lén lúc xuống thăm em nên đã bị mắt mưu của hai tên độc ác là Sao chổi cùng Âm thực vương.
Phim Thất Tiên Nữ
Phim That Tien nu
Những biến cố không lường trước xảy ra đối với những chị em gái “Thất Tiên nữ”. Chị công chúa thứ 4 là động lòng người trên thiên đình là Thực thần và Kim Tra. Nhiều mưu mô tội ác đã xảy ra cho các nàng tiên, vì khoảng thời gian chị em họa sống dưới phàm trần nên họ củng cùng các tiên nữ chống lại mưu mô đó.
Phim Thất Tiên Nữ tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/
28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51...tập cuối.
Xem Phim Thất Tiên Nữ trọn bộ trên HTV3 mời các bạn đón xem.
Website xem
Phim Online | Phim Hay
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=VXJydSO6xjI|2;http://www.youtube.com/watch?v=cvMezr8DwsQ|3A;http://www.youtube.com/watch?v=G-IENz_WGBo|19;http://www.youtube.com/watch?v=7T2LsPJeNJU|20;http://www.youtube.com/watch?v=yONgbBEdY3c|21;http://www.youtube.com/watch?v=r9ZGZEf7QHQ|22;http://www.youtube.com/watch?v=-ZnG2ZvZXqk|23;http://www.youtube.com/watch?v=CCI5S180loc|24;http://www.youtube.com/watch?v=nKZtm4sYW4s|25;http://www.youtube.com/watch?v=X0wvYbwQj7g|26;http://www.youtube.com/watch?v=FOstBUmNSBo|27;http://www.youtube.com/watch?v=s432s00Eu-Q|28;http://www.youtube.com/watch?v=113mH7Avo_Y|29;http://www.youtube.com/watch?v=NgEWbv1dx1M|30;http://www.youtube.com/watch?v=DSkYSs2hmog|31;http://www.youtube.com/watch?v=PxID-jzClEk|32;http://www.youtube.com/watch?v=74gboz2yAOs|33;http://www.youtube.com/watch?v=DdtkytsHWE4|34;http://www.youtube.com/watch?v=I-bd5dAImpI|35;http://www.youtube.com/watch?v=jdAICAfSFOM|36;http://www.youtube.com/watch?v=MWVOaza1reY|37;http://www.youtube.com/watch?v=-gFgie7z3Vw|38;http://www.youtube.com/watch?v=y2uoTs3XChs|39;http://www.youtube.com/watch?v=9AbU8V8XlWg|40;http://www.youtube.com/watch?v=vKNEYSlgKoU|41;http://www.youtube.com/watch?v=c1mc1Ejfnz0|42;http://www.youtube.com/watch?v=DhrHB7N8Yug|43;http://www.youtube.com/watch?v=BPwJQ4fU0lg|44;http://www.youtube.com/watch?v=X1XKK576N7U|45;http://www.youtube.com/watch?v=gvU3hdM5q-4|46;http://www.youtube.com/watch?v=Cbrmxru-K3Q|48;http://www.youtube.com/watch?v=_PYipeXTpho|49;http://www.youtube.com/watch?v=Ao2LJkiTizA|50;http://www.youtube.com/watch?v=TCgylwXbwBA|51;http://www.youtube.com/watch?v=bjXCDp2tr-8|52;http://www.youtube.com/watch?v=BkD942CqcyQ|53;http://www.youtube.com/watch?v=r7s1Bvx4ESs|54;http://www.youtube.com/watch?v=3RfltmZzvsw|thất tiên nữ, phim thất tiên nữ, xem phim thất tiên nữ[/id]

Kỳ Phùng Địch Thủ - ku phung dich thu Việt Nam [24|24] ]

Kỳ Phùng Địch Thủ
Kỳ Phùng Địch Thủ 
Bạn đang xem phim Kỳ Phùng Địch Thủ, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Kỳ Phùng Địch Thủ
Phim Kỳ Phùng Địch Thủ 
Kỳ Phùng Địch Thủ phim việt nam xoay quanh hai gia đình, bà Nhã đang sống yên bình cùng chồng là ông Nghi và hai người con đã thành đạt. Nhưng sóng gió đến với gia đình bà khi ông Tân xuất hiện và ở gần nhà bà trên cùng một khu phố.
Phim Kỳ Phùng Địch Thủ
Xem Phim Kỳ Phùng Địch Thủ 
Ông chính là mối tình đầu không thành của bà. Tiến, con trai đầu của bà Nhã, là một bác sĩ thẩm mỹ giỏi. Anh gặp Châu, con gái ông Tân, một cô gái thông minh, sắc sảo và nhân hậu. Tiến biết mình thực sự yêu Châu cho đến khi Trang đỡ cho anh một nhát dao do bệnh nhân hành hung.
Phim Kỳ Phùng Địch Thủ
Ky Phung Dich Thu
Thư, con gái thứ hai của Bà Nhã, một cô giáo tân tiến nhưng vẫn chưa có được tình yêu vì vẫn không dứt khỏi tình cảm với Triều, anh bạn “pê đê” của mình. Cô càng rối hơn khi biết được sự thật về Triều.
Phim Kỳ Phùng Địch Thủ
Phim Ky Phung Dich Thu
Song song với những mối tình oan gia đó là tình cảm sâu nặng của Hùng sửa xe dành cho Hảo, chủ hàng nước, đã qua một đời chồng và có một cô con gái. Nhưng Hảo lại luôn mơ mộng về một người đàn ông như ông Tân.
Phim Kỳ Phùng Địch Thủ tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24.
Xem Phim Kỳ Phùng Địch Thủ trọn bộ trên HTV3 mời các bạn đón xem.
Website xem Phim Online | Phim Hay
[id]1;http://www.dailymotion.com/swf/xgauk2 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauk5 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauk3 |2;http://www.dailymotion.com/swf/xgauk4 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauk0 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauk1 |3;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukh ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukj ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauka |4;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukk ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukg ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukb |5;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukq ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukt ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauke|6;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukv ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukp ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukf |7;http://www.dailymotion.com/swf/xgaul0 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaul3 |8;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukm ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaul9 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukw |9;http://www.dailymotion.com/swf/xgaukl ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauld ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulb |10;http://www.dailymotion.com/swf/xgauky ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulm ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaul1 |11;http://www.dailymotion.com/swf/xgauku ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulp ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulh |12;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulc ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaum0 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaul5 |13;http://www.dailymotion.com/swf/xgaul8 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauma ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulk |14;http://www.dailymotion.com/swf/xgaull ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaum7 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaula |15;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulg ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaumw ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulo |16;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulu ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaumj ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulf |17;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulr ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaun5 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgault |18;http://www.dailymotion.com/swf/xgaum9 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaun0 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauln |19;http://www.dailymotion.com/swf/xgaum2 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaunk ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulz |20;http://www.dailymotion.com/swf/xgaump ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaung ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauls |21;http://www.dailymotion.com/swf/xgaumd ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaunv ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaum3 |22;http://www.dailymotion.com/swf/xgaun9 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaunu ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaulx |23;http://www.dailymotion.com/swf/xgaumt ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauo6 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaum6 |24-End;http://www.dailymotion.com/swf/xgauno ;http://www.dailymotion.com/swf/xgauo4 ;http://www.dailymotion.com/swf/xgaum1 |[/id]

Nữ Hiệp Áo Đen [27 | 27]]

Nữ Hiệp Áo Đen - Let's Viet VTC 9

Diễn viên: Ornjira Larmwilai, Patiparn Pataweekarn, Wannarot Sontichai
Quốc gia: Thái Lan
Thời lượng: 27 Tập
Năm phát hành: 2013

Nội dung bộ Phim Nữ Hiệp Áo Đen xoay quanh cuộc chiến của các băng nhóm giang hồ tranh giành địa bàn, những cuộc chiến đẫm máu liên tiếp diễn ra khiến cho người dân sống trong thành phố trở nên hoảng sợ, nổi bật nhất là băng nhóm Man - mai - ngam, chính vì sự bành trướng kinh hoàng của bọn chúng mà ông Thon, cũng là một tay giang hồ cộm cán, muốn quy phục và dẹp bỏ bọn chúng, thế nhưng kế hoạch thất bại ông Thon bị bọn chúng sát hại.

Và chỉ duy nhất Keaw con gái ông may mắn trốn thoát và được một băng nhóm đồng minh khác phát hiện đem về nuôi nấng và dạy cho những kĩ năng sát thủ. Các tập tiếp theo của bộ Phim Nữ Hiệp Áo Đen sẽ cho chúng ta thấy 15 năm sau Keaw trở lại nơi băng nhóm Man - mai - ngam đang hiện diện để trả thù cho gia đình mình, màn đêm buông xuống cũng là lúc cô thực hiện kế hoạch, dưới vỏ bọc là lớp mặt nạ đen, Keaw liên tiếp mai phục và tiêu hủy hàng hóa phi pháp của tên Sorn, trùm của băng nhóm Mai-man-ngang.

Nhận thấy có kẻ nguy hiểm đang phá công chuyện làm ăn của mình Sorn nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát điều tra Thummo để tim được tung tích của kẻ phá mình. Liệu cuối cùng thì Keaw có trả thù được cho gia đình và phá tan băng nhóm giang hồ nguy hiểm này.

[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VI1hTq1fkWkuhBaOIAK-c9MTjNZETYmyPJy0liipFm0 |2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wV557ugV59167W25yhEdpdMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/grrhUty4CpAbvmsgoPXdFNMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C9RvoW4FupvaUrs0JpnZg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0 |5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3lD3k1HIjWOXFKtVWhcxatMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jTW8no1NqfrxFBhGOPmRxdMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XpZogppWQERmbFj_KXQFutMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/orwiYvj9EBenE4ImPj5qddMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KUCHDB8OqihVTQuQr4p3ctMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zoLBAKgcV2uxGdElDR3vxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oDVQ8S0RFiqxx73DbEVQ4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kbEaWVzEGmCjNvguYyJSedMTjNZETYmyPJy0liipFm0 |14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FOuw9DLyI9iroHidBOO8j9MTjNZETYmyPJy0liipFm0 |15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/J6YFdcMpq0k-NLGIg26dutMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aCoHc3LkNlPd-kQs9xjqPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AASucjgLodgACM4NU82-LNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UCf3dSt3tFeGmkK7qnchI9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F0bpGlL3XBfXyTQubfJHYdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o1KsbCLOaakQRx-oM8c3o9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AHvxug9xbJDdSm9LY7wNJNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JrkLCYc_SZBVSiwMr_TJkdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19;https://www.youtube.com/watch?v=jQHCNOm41O4|20;https://www.youtube.com/watch?v=RQ2rqRu50Eg|21;https://www.youtube.com/watch?v=j8igWDBNkwQ|22;https://www.youtube.com/watch?v=Z4bMY-xWbFE|23;https://www.youtube.com/watch?v=v26nmeg8tO4|[/id]

Vinh Quang Gia Tộc [Tập 54|54] - Trọn Bộ]

Vinh Quang Gia Tộc
Vinh Quang Gia Tộc
Bạn đang xem phim Vinh Quang Gia Tộc tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Vinh Quang Gia Tộc
Phim Vinh Quang Gia Tộc
Phim Vinh Quang Gia Tộc (54/54 tập Cuối) Trọn Bộ. Thông tin phim vinh quang gia toc Hàn Quốc nói về những đại gia đình ở Xứ hàn.
Phim Vinh Quang Gia Tộc
Xem Phim Vinh Quang Gia Tộc
Bối cảnh câu chuyện xảy ra xung quang trong gia tộc,Ha Dan Ah (Yoon Jung Hee) là một cô gái thông minh, Diễn Viên xinh đẹp, nhưng hơi kém may mắn khi ngay trong tuần trăng mật, người chồng mới cưới của cô đã qua đời do tai nạn giao thông.Sau đó cô được 2 người đàn ông theo đuổi, một người xuất thân từ gia đình giàu có là Lee Kang Suk (Park Shi Hoo) và một người khác trẻ tuổi hơn cô, tên Jung Hyun Kyu (Lee Hyun Jin).
Phim Vinh Quang Gia Tộc
Phim Vinh Quang Gia Toc
Phim nói về gia đình Han, và cách họ nắm giữ danh tiếng của gia đình. Phim cũng tập trung vào 2 anh em sinh đôi Soo Young (Jun No Min) và Tae Young (Kim Sung Min), và em gái của Dan Ah.
Phim Vinh Quang Gia Tộc tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/
25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54.
Xem Phim Vinh Quang Gia Tộc trọn bộ trên HTV3 Mời các bạn đón xem.
Website xem
Phim Online | Phim Hay
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=eHK10nfnPjQ |2;http://www.youtube.com/watch?v=JLrFj7206n0 |3;http://www.youtube.com/watch?v=YP5ooT_Af7M |4;http://www.youtube.com/watch?v=6_YTBdSaNqQ |5;http://www.youtube.com/watch?v=KNxTt9acMHA |6;http://www.youtube.com/watch?v=XwxfBD1tEPE |7;http://www.youtube.com/watch?v=KqLZXN_Aq8k |8;http://www.youtube.com/watch?v=1cL422NcsG4 |9;http://www.youtube.com/watch?v=5GGqbcOTzoo |10;http://www.youtube.com/watch?v=lAthiopqC5k |11;http://www.youtube.com/watch?v=mR6qrNFC83Y |12;http://www.youtube.com/watch?v=cSSkVWJ65bc |13;http://www.youtube.com/watch?v=q7ZCRNnZ2B4 |14;http://www.youtube.com/watch?v=o5BTcfM_R2I |15;http://www.youtube.com/watch?v=vTjssp6NnLM |16;http://www.youtube.com/watch?v=7g8nEObXcLM |17;http://www.youtube.com/watch?v=zhVqIBwIg5s |18;http://www.youtube.com/watch?v=Vx6VaBhZT7g |19;http://www.youtube.com/watch?v=-C85PWZ8OfI |20;http://www.youtube.com/watch?v=SETu0-o07Pw |21;http://www.youtube.com/watch?v=ZnFV2uC80d8 |22;http://www.youtube.com/watch?v=0fe_9FH1_tE |23;http://www.youtube.com/watch?v=7xjwD6fSSSM |24;http://www.youtube.com/watch?v=aRVn27AWM2I |25;http://www.youtube.com/watch?v=f-6AemBoFKI |26;http://www.youtube.com/watch?v=fugWF0Ffs60 |27;http://www.youtube.com/watch?v=Txweqrup7m4 |28;http://www.youtube.com/watch?v=8xznOHTVWBA |29;http://www.youtube.com/watch?v=pou0gK745Yc |30;http://www.youtube.com/watch?v=pou0gK745Yc |31;http://www.youtube.com/watch?v=aB1ATlOMuoc |32;http://www.youtube.com/watch?v=xcFVBtYmMFA |33;http://www.youtube.com/watch?v=sygUrQonj9w |34;http://www.youtube.com/watch?v=BC-8uD4-ylQ |35;http://www.youtube.com/watch?v=DMxJ6Cqg84s |36;http://www.youtube.com/watch?v=1g4wapw6EzM |37;http://www.youtube.com/watch?v=3nYAVOyJOYo |38;http://www.youtube.com/watch?v=97kkzvznGgI |39;http://www.youtube.com/watch?v=ZI22BP8HpTs |40;http://www.youtube.com/watch?v=Gs8snRwdGqA |41;http://www.youtube.com/watch?v=8PIO-udXqvM |42;http://www.youtube.com/watch?v=vj71sLxGQ8s |43;http://www.youtube.com/watch?v=8upZ_p6lONI |44;http://www.youtube.com/watch?v=U1Yt-uOXGQ4 |45;http://www.youtube.com/watch?v=9gCq5RQdNLM |46;http://www.youtube.com/watch?v=pYuszQ8cc_o |47;http://www.youtube.com/watch?v=WV3VDfEGwAA |49;http://www.youtube.com/watch?v=gINS2tuGaks |50;http://www.youtube.com/watch?v=A8u1-kUAaSQ |51;http://www.youtube.com/watch?v=bImqn3ZdwRs |52;http://www.youtube.com/watch?v=lIzNbENHTpI |53;http://www.youtube.com/watch?v=YNFa4kbK72A |54-End;http://www.youtube.com/watch?v=H0gJcLX8vVc |vinh quang gia tộc, phim vinh quang gia tộc, xem phim vinh quang gia tộc[/id]

Mùa Sen Cạn [Tập 20|20] - Trọn Bộ]

Mùa Sen Cạn
Mùa Sen Cạn
Bạn đang xem phim Mùa Sen Cạn tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Mùa Sen Cạn
Phim Mùa Sen Cạn
Nội dung bộ Phim Mùa Sen Cạn xoay quanh cuộc đời cô gái tên Thủy, sống thanh bình cùng với 4 người chị kết nghĩa với mình, trong xóm Thủy là cô gái ngoan hiền và xinh đẹp, vì ngây ngô nên Thủy đã bị bà Đinh má mì chuyên chăn dắt bán những cô gái sang nước ngoài.
Phim Mùa Sen Cạn
Xem Phim Mùa Sen Cạn
Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ cho chúng ta thấy Thủy bị bán sang Hàn Quốc và lấy một ông chồng người Hàn, tưởng chừng sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn miên quê cực khổ, thì tại nơi đất khách quê người này, lại là một địa ngục trần gian đối với Thủy.
Phim Mùa Sen Cạn
Mua Sen Can
 Liên tiếp những trận đòn dã man do người đàn ông này gây ra, sau một thời gian chịu cực hình tủi nhục Thủy đã trút hơi thở cuối cùng của mình tại nơi xa quê hương này.
Phim Mùa Sen Cạn
Phim Mua Sen Can
Bộ Phim Mùa Sen Cạn nói lên vấn nạn về những viễn tưởng của những cô gái lười nhác, với lối sống buông thả và tiêu cực khi nghĩ chỉ cần xuất ngoại lấy chồng ngoại quốc sẽ giàu, thế nhưng tỉ lệ thành công đó chỉ là một số ít, và hậu quả để lại của nó là ảnh hưởng đến tương lai, người thân và gia đình xung quanh họ.
Phim Mùa Sen Cạn
Xem Phim Mua Sen Can
Phim Mùa Sen Cạn tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19...tập cuối.
Xem Phim Mùa Sen Cạn trọn bộ được phát sóng trên truyền hình VL mời các bạn đón xem.
Website xem
Phim Online | Phim Hay
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=AgxEi_TUhoI|2;http://www.youtube.com/watch?v=CbMcAj7uuzM|3A;http://www.youtube.com/watch?v=K7lIl0yCX5w|3B;http://www.youtube.com/watch?v=-rEFxw8LJj4|3C;http://www.youtube.com/watch?v=-c7NCSl94dI|4;http://www.youtube.com/v/x2x6dL27mIk;http://www.youtube.com/v/YU16mM7CQwc;http://www.youtube.com/v/ftoPPRdCAYQ|5;http://www.youtube.com/v/5IE_hU0iYwo;http://www.youtube.com/v/AIksVi_IK_8;http://www.youtube.com/v/hNxtpSvGCGg|6;http://www.youtube.com/v/rkfeqMr7dbo;http://www.youtube.com/v/X3YBcda0Qwk;http://www.youtube.com/v/u9qi78jtfa8|7;http://www.youtube.com/v/i0YLWDXPUY8|8;http://www.youtube.com/v/HfJ1lNYfjc0;http://www.youtube.com/v/OYsKNYHxoUw;http://www.youtube.com/v/3-glvILDFus|9;http://www.youtube.com/watch?v=v0eghv6n2ko;http://www.youtube.com/watch?v=QNY6_tY27p4;http://www.youtube.com/watch?v=ufMxxlWZ_Rw|10;http://www.youtube.com/watch?v=8M0e_kb8e;http://www.youtube.com/watch?v=-9bUXB3c74k;http://www.youtube.com/watch?v=Q5pdctalFes|11;http://www.youtube.com/watch?v=ZR3-3QSYA-E|12;http://www.youtube.com/watch?v=Yee0-Q_fCNg|13;http://www.youtube.com/watch?v=S2jCwHVj3cQ ;http://www.youtube.com/watch?v=BgZMRASBZF8 ;http://www.youtube.com/watch?v=FPM-Dz-v6Pg |14;http://www.youtube.com/watch?v=JsBiIdXLl5Q ;http://www.youtube.com/watch?v=IeJYNZLkKDs ;http://www.youtube.com/watch?v=AFo7BgDkjik |15;http://www.youtube.com/watch?v=i0HCQIQz77Y ;http://www.youtube.com/watch?v=WQAhlaoMHsA ;http://www.youtube.com/watch?v=9gh9KhpITEk |16;http://www.youtube.com/watch?v=HoQH1GrwdT8 ;http://www.youtube.com/watch?v=Pftp2ewrQ14 ;http://www.youtube.com/watch?v=9GhNnps8clU |17;http://www.youtube.com/watch?v=b3YL2lmM5t8|18;http://www.youtube.com/watch?v=YsQG4O5Of9Q|19;http://www.youtube.com/watch?v=GYjtAddKnnU |20;http://www.youtube.com/watch?v=REKkhOixUfQ|mùa sen cạn, phim mùa sen cạn, xem phim mùa sen cạn[/id]

Lửa Trên Băng [Tập 30/30] - Trọn Bộ - Phim Việt Nam]

Lửa Trên Băng
Lửa Trên Băng
        Bạn đang xem phim Lửa Trên Băng tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Lửa Trên Băng
Phim Lửa Trên Băng
Lửa Trên Băng là một bộ phim truyền hình tình cảm đan xen hành động do Việt Nam sản xuất, đạo diễn Đặng Tất Bình trước khi thực hiện bộ phim này đã đi thực tế và tìm hiểu tâm lý của những con người sống trong các khu ổ chuột cho đến tiếp xúc với những tay anh chị giang hồ ngoài ra ông còn dựa theo những sự việc.
Phim Lửa Trên Băng
Xem Phim Lửa Trên Băng
Bài báo về những nhân vật có thật nhằm đem lại một bộ phim chân thực và sống động cho khán giả Việt Nam. Bộ phim còn là nơi quy tụ của nhiều gương mặt diễn viên tiêu biểu và thân quen với khản giả truyền hình như là Thanh Duy, Phương Trinh, Thiên Thanh, Thùy Trang, Việt Cường, Hà Trí Quang, Thanh Bình, Mai Huỳnh, Khánh Huyền, Phương Dung...
Phim Lửa Trên Băng
Lua Tren Bang
Phim Lửa Trên Băng xoay quanh nhân vật Đức do nam diễn viên Thanh Duy thủ vai, khi xưa Đức là một cậu bé ngoan hiền và là học sinh giỏi, lớn lên một chút sống buôn thả cùng với chúng bạn Đức dần dần sa vào những con đường chông gai đầy cám dỗ, mang trong mình vốn kiến thức về võ thuật Đức trở thành một tên trùm xã hội đen đầy oai hùng.
Phim Lửa Trên Băng
Phim Lua Tren Bang
Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ cho chúng ta thấy được quá trình hình thành con người của Đức và đan xen đó là tình yêu đẹp giữa anh và Xuân Hảo, một người con gái mà hết mực yêu thương anh. Cho dù có một quá khứ đau buồn nhưng kết quả Đức phải nhận được cho những lỗi lầm mà mình gây ra trước vành móng ngựa là không thể thay đổi, luật pháp trừng trị và không buôn tha cho những kẻ phạm tội...
Phim Lửa Trên Băng tập 1/2/3/4/56/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/
27/28/29...,tập cuối.
Xem Phim Lửa Trên Băng trọn bộ được phát sóng trên HTV7 mời các bạn đón xem.
Website xem
Phim Online | Phim Hay
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=KYbVH7YP46k;http://www.youtube.com/watch?v=ZeZXIG3lECc;http://www.youtube.com/watch?v=kNO0KJBgZcE|2;http://www.youtube.com/watch?v=VA1kpAGxltg;http://www.youtube.com/watch?v=s6qflnoLKjc;http://www.youtube.com/watch?v=aCAtY6O-UdE|3;http://www.youtube.com/v/tJURUkn1N3E&feature;http://www.youtube.com/v/lVsSA03NBrE&feature;http://www.youtube.com/v/KS6okbyJ9sY|4;http://www.youtube.com/v/zADcD2LvqLk;http://www.youtube.com/v/HlF95_b3E88;http://www.youtube.com/v/-frNJ3xpdxc|5;http://www.youtube.com/watch?v=dCxOn7TJcmw |6;http://www.youtube.com/watch?v=v6cWIhXlnQg ;http://www.youtube.com/watch?v=TsI9p_SOQJ8 ;http://www.youtube.com/watch?v=MdH93Bumo7o |7;http://www.youtube.com/v/AZ3f2nFg8M0;http://www.youtube.com/v/TnCw94PCW40;http://www.youtube.com/v/Z3PKVUAqLIw|8;http://www.youtube.com/v/dFivMDFEikc;http://www.youtube.com/v/soehbDlRdHE;http://www.youtube.com/v/ndqHMzLxCNs|9;http://www.youtube.com/watch?v=Khq82N9FV0U ;http://www.youtube.com/watch?v=176UAxK8Kb0 ;http://www.youtube.com/watch?v=YJ-Eb7DMw6c |10;http://www.youtube.com/watch?v=5bahCr_yAoo ;http://www.youtube.com/watch?v=Fjxb0pvhNps ;http://www.youtube.com/watch?v=E5JUDRiU79U |11;http://www.youtube.com/watch?v=Uq-JVp3OrbU ;http://www.youtube.com/watch?v=vJVgqV9W-x4 ;http://www.youtube.com/watch?v=cOtKl5zuw0U |12;http://www.youtube.com/watch?v=zg1CTkfN2eg ;http://www.youtube.com/watch?v=Hlw9jmbqYgQ ;http://www.youtube.com/watch?v=cATHDoyIqjQ |13;http://www.youtube.com/watch?v=Amb5l4BYAAg |14;http://www.youtube.com/watch?v=42PJJazffmI ;http://www.youtube.com/watch?v=4gXaXMTPREo ;http://www.youtube.com/watch?v=qf_Io_6hRXI |15;http://www.youtube.com/watch?v=kGxKTXMkY8k ;http://www.youtube.com/watch?v=PuNNUVD3nhA ;http://www.youtube.com/watch?v=IDWmMGG-hqI |16;http://www.youtube.com/watch?v=2B-CfQ29khQ |17;http://www.youtube.com/watch?v=a835T8QXBRA;http://www.youtube.com/watch?v=rSGZzt1D2H0;http://www.youtube.com/watch?v=X7cXgPzL2us|18;http://www.youtube.com/watch?v=FH6bF_FbWOY |lửa trên băng, phim lửa trên băng, xem phim lửa trên băng[/id]