Đang Tải Dữ Liệu Xin Chờ Chút Xíu......

Lịch chiếu phim

Lịch PhimChủ Nhật


startchunhat Đảo Hải Tặc
Không Thể Ôm Lấy Em
endchunhat

Thứ Hai


startthu2 Khi Nhà Vua Yêu
Không Thể Ôm Lấy Em
endthu2

Thứ Ba


startthu3 Đảo Hải Tặc
Không Thể Ôm Lấy Em
endthu3

Thứ Tư


startthu4 Khi Nhà Vua Yêu
Không Thể Ôm Lấy Em
endthu4

Thứ Năm


startthu5 Khi Nhà Vua Yêu
Không Thể Ôm Lấy Em
endthu5

Thứ Sáu


startthu6 Tân Hiệp Khách Hành
Không Thể Ôm Lấy Em
endthu6

Thứ Bảy


startthu7 Thiên Long Bát Bộ 1996
Onpiece - Đảo Hải Tặc
endthu7CÁC PHIM ĐANG CHIẾU KHÁCstartdangchieu Dragon Ball Super
Onpiece - Đảo Hải Tặc
enddangchieu