Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
StatusNội dung : Phim Yêu Thần Ký Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong. Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong..

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-1--ep-1-5540-e44760.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-2--ep-2-5540-e44761.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-3--ep-3-5540-e44762.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-4--ep-4-5540-e44763.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-5--ep-5-5540-e44764.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-6--ep-6-5540-e44765.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-7--ep-7-5540-e44766.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-8--ep-8-5540-e44767.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-9--ep-9-5540-e44768.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-10--ep-10-5540-e44769.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-11--ep-11-5540-e44770.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-12--ep-12-5540-e44771.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-13--ep-13-5540-e44772.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-14--ep-14-5540-e44773.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-15--ep-15-5540-e44774.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-16--ep-16-5540-e44775.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-17--ep-17-5540-e44776.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-18--ep-18-5540-e44777.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-19--ep-19-5540-e45104.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-20--ep-20-5540-e45103.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-21--ep-21-5540-e45102.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-22--ep-22-5540-e45624.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-23--ep-23-5540-e45623.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-24--ep-24-5540-e45720.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-25--ep-25-5540-e46680.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-26--ep-26-5540-e46681.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-27--ep-27-5540-e46682.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/yeu-than-ky-2017-tap-28--ep-28-5540-e46683.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net