Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Siêu Đầu Bếp - Golden Pouch 2016

Nội dung : Phim Siêu Đầu Bếp là câu chuyện kể về một bác sỹ phẫu thuật thiên tài do Kim Ji Han (Jin Yi Han) đảm nhận. Khi Han Suk-Hoon (Kim Ji-Han) còn nhỏ, anh đã được nhận nuôi bởi một gia đình tại Hoa Kỳ. Anh trở về Hàn Quốc như một người lớn và làm việc như một bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời, một người đã bị đánh mất danh dự của bản thân,...

Quốc gia:  Hàn Quốc 
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn:  Kim Dae Jin 
Diễn viên:  Ahn Nae-sang, Lee Yong Joo, Kim Ji-Han, Ryu Hyo-Young
Năm SX : 2016


[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-1-golden-pouch-2016-ep-1-3533-e28199.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-2-golden-pouch-2016-ep-2-3533-e28778.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-3-golden-pouch-2016-ep-3-3533-e28781.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-4-golden-pouch-2016-ep-4-3533-e29122.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-5-golden-pouch-2016-ep-5-3533-e29606.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-6-golden-pouch-2016-ep-6-3533-e29986.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-7-golden-pouch-2016-ep-7-3533-e30672.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-8-golden-pouch-2016-ep-8-3533-e30675.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-9-golden-pouch-2016-ep-9-3533-e31092.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-10-golden-pouch-2016-ep-10-3533-e31987.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-11-golden-pouch-2016-ep-11-3533-e31988.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-12-golden-pouch-2016-ep-12-3533-e32263.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-13-golden-pouch-2016-ep-13-3533-e32431.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-14-golden-pouch-2016-ep-14-3533-e32536.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-15-golden-pouch-2016-ep-15-3533-e32599.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-16-golden-pouch-2016-ep-16-3533-e32601.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-17-golden-pouch-2016-ep-17-3533-e32602.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-18-golden-pouch-2016-ep-18-3533-e32603.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-19-golden-pouch-2016-ep-19-3533-e32604.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-20-golden-pouch-2016-ep-20-3533-e32605.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-21-golden-pouch-2016-ep-21-3533-e32606.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-22-golden-pouch-2016-ep-22-3533-e32607.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-23-golden-pouch-2016-ep-23-3533-e32608.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-24-golden-pouch-2016-ep-24-3533-e32609.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-25-golden-pouch-2016-ep-25-3533-e34622.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-26-golden-pouch-2016-ep-26-3533-e34730.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-27-golden-pouch-2016-ep-27-3533-e34827.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-28-golden-pouch-2016-ep-28-3533-e34964.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-29-golden-pouch-2016-ep-29-3533-e35130.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-30-golden-pouch-2016-ep-30-3533-e35214.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-31-golden-pouch-2016-ep-31-3533-e35447.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-32-golden-pouch-2016-ep-32-3533-e35543.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-33-golden-pouch-2016-ep-33-3533-e35723.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-34-golden-pouch-2016-ep-34-3533-e36047.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-35-golden-pouch-2016-ep-35-3533-e36248.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-36-golden-pouch-2016-ep-36-3533-e36469.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-37-golden-pouch-2016-ep-37-3533-e36606.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-38-golden-pouch-2016-ep-38-3533-e36814.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-39-golden-pouch-2016-ep-39-3533-e36929.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-40-golden-pouch-2016-ep-40-3533-e37102.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-41-golden-pouch-2016-ep-41-3533-e37332.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-42-golden-pouch-2016-ep-42-3533-e37456.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-43-golden-pouch-2016-ep-43-3533-e37717.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-44-golden-pouch-2016-ep-44-3533-e37935.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-45-golden-pouch-2016-ep-45-3533-e38344.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-46-golden-pouch-2016-ep-46-3533-e38390.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-47-golden-pouch-2016-ep-47-3533-e38678.html|48;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-48-golden-pouch-2016-ep-48-3533-e38752.html|49;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-49-golden-pouch-2016-ep-49-3533-e40007.html|50;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-50-golden-pouch-2016-ep-50-3533-e40208.html|51;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-51-golden-pouch-2016-ep-51-3533-e40287.html|52;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-52-golden-pouch-2016-ep-52-3533-e40570.html|53;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-53-golden-pouch-2016-ep-53-3533-e40735.html|54;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-54-golden-pouch-2016-ep-54-3533-e40950.html|55;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-55-golden-pouch-2016-ep-55-3533-e41386.html|56;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-56-golden-pouch-2016-ep-56-3533-e41481.html|57;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-57-golden-pouch-2016-ep-57-3533-e42010.html|58;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-58-golden-pouch-2016-ep-58-3533-e42374.html|59;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-59-golden-pouch-2016-ep-59-3533-e42894.html|60;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-60-golden-pouch-2016-ep-60-3533-e43029.html|61;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-61-golden-pouch-2016-ep-61-3533-e43125.html|62;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-62-golden-pouch-2016-ep-62-3533-e43193.html|63;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-63-golden-pouch-2016-ep-63-3533-e44015.html|64;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-64-golden-pouch-2016-ep-64-3533-e44254.html|65;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-65-golden-pouch-2016-ep-65-3533-e44553.html|66;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-66-golden-pouch-2016-ep-66-3533-e45020.html|67;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-67-golden-pouch-2016-ep-67-3533-e45822.html|68;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-68-golden-pouch-2016-ep-68-3533-e46166.html|69;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-69-golden-pouch-2016-ep-69-3533-e46434.html|70;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-70-golden-pouch-2016-ep-70-3533-e46568.html|71;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-71-golden-pouch-2016-ep-71-3533-e46664.html|72;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-72-golden-pouch-2016-ep-72-3533-e47024.html|73;http://banhtv.com/xem-phim/sieu-dau-bep-tap-73-golden-pouch-2016-ep-73-3533-e47057.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net