Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
StatusNội dung :

Nobunaga No Shinobi vietsub Câu chuyện được diễn ra ở thời Sengoku Era, 1555. Một sự đứng lên cho giấc mơ của mình. Đây là Nobunaga Oda, lãnh chúa phong kiến nổi tiếng. Mặc dù mọi người gọi ông là ngang ngược sai trái, một cô bé đã sẵn sàng vâng lời Ngài. Tên cô là Chidori mang trong mình ước vọng được phò tá vị lãnh chúa Oda Nobunaga. Khi cô nghe về giấc mơ của mình, cô mỉm cười và nói: “Tôi sẽ trở thành bạn ‘Shinobi’ !!

[id]1;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-1-126975.html|2;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-2-126981.html|3;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-3-127009.html|4;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-4-127010.html|5;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-5-126983.html|6;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-6-126982.html|7;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-7-126978.html|8;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-8-127011.html|9;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-9-126980.html|10;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-10-126977.html|11;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-11-126979.html|12;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-12-126976.html|13;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-13-126985.html|14;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-14-126984.html|15;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-15-126986.html|16;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-16-126987.html|17;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-17-126989.html|18;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-18-126988.html|19;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-19-127008.html|20;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-20-126997.html|21;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-21-127007.html|22;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-22-126990.html|23;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-23-127000.html|24;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-24-126991.html|25;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-25-126999.html|26;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-26-127001.html|27;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-27-126992.html|28;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-28-126994.html|29;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-29-126998.html|30;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-30-126996.html|31;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-31-127004.html|32;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-32-127002.html|33;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-33-127013.html|34;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-34-126995.html|35;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-35-126993.html|36;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-36-127005.html|37;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-37-127003.html|38;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-38-127006.html|39;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-39-127276.html|40;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-40-128395.html|41;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-41-128396.html|42;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-42-131923.html|43;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-43-132890.html|44;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-44-132889.html|45;http://www.phimmoi.net/phim/nang-ninja-cua-nobunaga-i1-5668/tap-45-133864.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net