Hạnh Phúc Trời Ban - Person Who Gives Happiness 2016 [Ep 47 - Vietsub] - Phim2k.Net - Phim Hay, Phim Hot, Phim Chiếu Rạp

Hạnh Phúc Trời Ban - Person Who Gives Happiness 2016 [Ep 47 - Vietsub] -

Tổng Hợp

Hạnh Phúc Trời Ban - Person Who Gives Happiness 2016

Nội dung : Phim Hạnh Phúc Trời Ban từ bé, Eun-Hee (Lee Yoon Ji) và em gái Eun-A được nuôi trong một trại trẻ mồ côi và cuối cùng thất lạc. Bây giờ, khi đã trưởng thành, Eun-Hee đã nhận nuôi một cậu bé tên là Ha-Yoon (Jo Yeon-Ho). Ha-Yoon đã bị bỏ rơi ngay sau khi được sinh ra, nhưng bây giờ anh đã trở thành một diễn viên trẻ nổi tiếng. Khó xử cho Eun-Hee và Ha-Yoon, khi mẹ ruột của Ha-Yoon xuất hiện và cố gắng để đưa anh trở lại. Eun-Hee phải đấu tranh để bảo vệ con trai mình từ người mẹ ruột tham lam.

Quốc gia:  Hàn Quốc
Thể loại:  Tâm Lý - Tình Cảm 
Đạo diễn:  Lee Sung Joon 
Diễn viên:  Lee Yoon Ji, Son Seung-Won, Ha Yeon-Joo, Lee Ha-Yul, Jo Yeon-Ho
Năm SX : 2016

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-1-person-who-gives-happiness-2016-ep-1-3841-e29951.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-2-person-who-gives-happiness-2016-ep-2-3841-e30147.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-3-person-who-gives-happiness-2016-ep-3-3841-e31534.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-4-person-who-gives-happiness-2016-ep-4-3841-e31701.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-5-person-who-gives-happiness-2016-ep-5-3841-e31702.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-6-person-who-gives-happiness-2016-ep-6-3841-e31703.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-7-person-who-gives-happiness-2016-ep-7-3841-e32034.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-8-person-who-gives-happiness-2016-ep-8-3841-e32320.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-9-person-who-gives-happiness-2016-ep-9-3841-e31535.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-10-person-who-gives-happiness-2016-ep-10-3841-e31536.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-11-person-who-gives-happiness-2016-ep-11-3841-e33991.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-12-person-who-gives-happiness-2016-ep-12-3841-e34337.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-13-person-who-gives-happiness-2016-ep-13-3841-e34466.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-14-person-who-gives-happiness-2016-ep-14-3841-e34673.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-15-person-who-gives-happiness-2016-ep-15-3841-e34810.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-16-person-who-gives-happiness-2016-ep-16-3841-e34914.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-17-person-who-gives-happiness-2016-ep-17-3841-e35194.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-18-person-who-gives-happiness-2016-ep-18-3841-e35369.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-19-person-who-gives-happiness-2016-ep-19-3841-e35693.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-20-person-who-gives-happiness-2016-ep-20-3841-e35862.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-21-person-who-gives-happiness-2016-ep-21-3841-e36132.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-22-person-who-gives-happiness-2016-ep-22-3841-e36325.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-23-person-who-gives-happiness-2016-ep-23-3841-e36782.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-24-person-who-gives-happiness-2016-ep-24-3841-e36890.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-25-person-who-gives-happiness-2016-ep-25-3841-e37148.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-26-person-who-gives-happiness-2016-ep-26-3841-e37410.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-27-person-who-gives-happiness-2016-ep-27-3841-e38079.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-28-person-who-gives-happiness-2016-ep-28-3841-e38528.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-29-person-who-gives-happiness-2016-ep-29-3841-e39908.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-30-person-who-gives-happiness-2016-ep-30-3841-e40008.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-31-person-who-gives-happiness-2016-ep-31-3841-e41038.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-32-person-who-gives-happiness-2016-ep-32-3841-e41135.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-33-person-who-gives-happiness-2016-ep-33-3841-e41613.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-34-person-who-gives-happiness-2016-ep-34-3841-e42765.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-35-person-who-gives-happiness-2016-ep-35-3841-e43080.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-36-person-who-gives-happiness-2016-ep-36-3841-e43847.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-37-person-who-gives-happiness-2016-ep-37-3841-e45346.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-38-person-who-gives-happiness-2016-ep-38-3841-e45798.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-39-person-who-gives-happiness-2016-ep-39-3841-e45823.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-40-person-who-gives-happiness-2016-ep-40-3841-e45944.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-41-person-who-gives-happiness-2016-ep-41-3841-e46167.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-42-person-who-gives-happiness-2016-ep-42-3841-e46436.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-43-person-who-gives-happiness-2016-ep-43-3841-e46491.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-44-person-who-gives-happiness-2016-ep-44-3841-e46617.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-45-person-who-gives-happiness-2016-ep-45-3841-e46890.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-46-person-who-gives-happiness-2016-ep-46-3841-e47023.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/hanh-phuc-troi-ban-tap-47-person-who-gives-happiness-2016-ep-47-3841-e47058.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net

Tự Thêm Nhé: Phần Phim Nếu Có
Thông tin
  • Tập mới :
  • Tên khác :
  • Năm phát hành :
  • Thể loại :
  • Quốc Gia :
Nội Dung