Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
StatusNội dung : 

Phim Chị Em Song Sinh - All Kinds of Daughters-in-Law (2017) xoay quanh 2 chị em Hwang Eun-Byul và Hwang Geum-Byul là hai anh em sinh đôi, nhưng có vẻ ngoài khác nhau. Eun-Byul là 1 nhà văn tại 1 công ty xuất bản, còn Geum-Byul là 1 quản lý của 1 bộ phận quan hệ công chúng tại 1 công ty thời trang. Hwang Eun-Byul kết hôn với Choi Han-Joo. Nhưng gia đình của Choi Han-Joo và gia đình chồng của Hwang Geum-Byul lại là quan qua ngõ hẹp, Liệu Hwang Eun-Byul phải xử lý thế nào giữa 2 bên, 1 bên là gia đình mình 1 bên là gia đình bên chồng?

[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-1-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-1-5450-e43628.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-2-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-2-5450-e43629.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-3-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-3-5450-e43630.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-4-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-4-5450-e43631.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-5-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-5-5450-e43632.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-6-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-6-5450-e43633.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-7-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-7-5450-e43634.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-8-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-8-5450-e43635.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-9-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-9-5450-e43636.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-10-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-10-5450-e43637.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-11-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-11-5450-e43638.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-12-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-12-5450-e43639.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-13-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-13-5450-e43640.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-14-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-14-5450-e43641.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-15-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-15-5450-e43642.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-16-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-16-5450-e43990.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-17-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-17-5450-e43991.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-18-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-18-5450-e43992.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-19-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-19-5450-e43993.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/chi-em-song-sinh-tap-20-all-kinds-of-daughters-in-law-2017-ep-20-5450-e43994.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net