Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
StatusThiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils (2003) là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước và môn phái khác nhau: Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc. Với tác phẩm này, Kim Dung muốn nói đến mối quan hệ nhân – quả giữa chính bản thân các nhân vật với gia đình, xã hội, dân tộc, đất nước. Chuyện xảy ra vào thời Bắc Tống và cũng bao gồm các nước Đại Lý, Khiết Đan, Thổ Phồn và Tây Hạ.

[id]1;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-1-94_e2433.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-2-94_e2434.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-3-94_e2435.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-4-94_e2436.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-5-94_e2437.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-6-94_e2438.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-7-94_e2439.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-8-94_e2440.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-9-94_e2441.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-10-94_e2442.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-11-94_e2443.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-12-94_e2444.html|13;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-13-94_e2445.html|14;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-14-94_e2446.html|15;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-15-94_e2447.html|16;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-16-94_e2448.html|17;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-17-94_e2449.html|18;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-18-94_e2450.html|19;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-19-94_e2451.html|20;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-20-94_e2452.html|21;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-21-94_e2453.html|22;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-22-94_e2454.html|23;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-23-94_e2455.html|24;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-24-94_e2456.html|25;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-25-94_e2457.html|26;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-26-94_e2458.html|27;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-27-94_e2459.html|28;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-28-94_e2460.html|29;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-29-94_e2461.html|30;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-30-94_e2462.html|31;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-31-94_e2463.html|32;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-32-94_e2464.html|33;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-33-94_e2465.html|34;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-34-94_e2466.html|35;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-35-94_e2467.html|36;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-36-94_e2468.html|37;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-37-94_e2469.html|38;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-38-94_e2470.html|39;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-39-94_e2471.html|40 - End;http://bilutv.com/xem-phim/thien-long-bat-bo-2003-demi-gods-and-semi-devils-2003-tap-40-94_e2472.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net