Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Phim Chàng Hoàng Tử Trong Mơ - U Princes Series 2016 là Series phim được chuyển thể từ truyện về tình yêu của 12 chàng trai ở các trường đại học quốc tế khác nhau. Mỗi phần tập trung vào trải nghiệm tình cảm của một chàng trai và tình bạn của họ xuyên suốt phim. Họ là những người khiến cho trái tim của các cô gái phải loạn nhịp vì vẻ ngoài cuốn hút, sự nổi tiếng cùng những tài năng nổi trội của từng người. Và câu chuyện của 12 cô nàng may mắn lấy được tình yêu của 12 chàng sẽ hấp dẫn ra sao?

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-1-u-princes-series-2016-ep-1-645-e22597.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-2-u-princes-series-2016-ep-2-645-e22599.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-3-u-princes-series-2016-ep-3-645-e22600.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-4-u-princes-series-2016-ep-4-645-e22602.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-5-u-princes-series-2016-ep-5-645-e22603.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-6-u-princes-series-2016-ep-6-645-e22605.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-7-u-princes-series-2016-ep-7-645-e22606.html|Tập 8 - Hết Phần 1;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-8-u-princes-series-2016-ep-8-645-e22608.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-9-u-princes-series-2016-ep-9-645-e22609.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-10-u-princes-series-2016-ep-10-645-e22611.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-11-u-princes-series-2016-ep-11-645-e22612.html|Tập 12 - Hết Phần 2;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-12-u-princes-series-2016-ep-12-645-e22613.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-13-u-princes-series-2016-ep-13-645-e22614.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-14-u-princes-series-2016-ep-14-645-e22615.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-15-u-princes-series-2016-ep-15-645-e22616.html|Tập 16 - Hết Phần 3;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-16-u-princes-series-2016-ep-16-645-e22617.html|Tập 17;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-17-u-princes-series-2016-ep-17-645-e22618.html|Tập 18;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-18-u-princes-series-2016-ep-18-645-e22619.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-19-u-princes-series-2016-ep-19-645-e22620.html|Tập 20 - Hết Phần 4;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-20-u-princes-series-2016-ep-20-645-e22621.html|Tập 21;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-21-u-princes-series-2016-ep-21-645-e22622.html|Tập 22;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-22-u-princes-series-2016-ep-22-645-e31777.html|Tập 23;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-23-u-princes-series-2016-ep-23-645-e32096.html|Tập 24 - Hết Phần 5;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-24-u-princes-series-2016-ep-24-645-e32532.html|Tập 25;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-25-u-princes-series-2016-ep-25-645-e33046.html|Tập 26;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-26-u-princes-series-2016-ep-26-645-e33822.html|Tập 27;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-27-u-princes-series-2016-ep-27-645-e34475.html|Tập 28 - Hết Phần 6;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-28-u-princes-series-2016-ep-28-645-e34773.html|Tập 29;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-29-u-princes-series-2016-ep-29-645-e35054.html|Tập 30;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-30-u-princes-series-2016-ep-30-645-e35356.html|Tập 31;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-31-u-princes-series-2016-ep-31-645-e35754.html|Tập 32 - Hết Phần 7;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-32-u-princes-series-2016-ep-32-645-e35971.html|Tập 33;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-33-u-princes-series-2016-ep-33-645-e36217.html|Tập 34;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-34-u-princes-series-2016-ep-34-645-e36656.html|Tập 35;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-35-u-princes-series-2016-ep-35-645-e36815.html|Tập 36 - Hết Phần 8;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-36-u-princes-series-2016-ep-36-645-e37211.html|Tập 37;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-37-u-princes-series-2016-ep-37-645-e37503.html|Tập 38;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-38-u-princes-series-2016-ep-38-645-e37849.html|Tập 39;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-39-u-princes-series-2016-ep-39-645-e38215.html|Tập 40 - Hết Phần 9;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-40-u-princes-series-2016-ep-40-645-e39007.html|Tập 41;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-41-u-princes-series-2016-ep-41-645-e39008.html|Tập 42;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-42-u-princes-series-2016-ep-42-645-e39321.html|Tập 43;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-43-u-princes-series-2016-ep-43-645-e40228.html|Tập 44 - Hết Phần 10;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-44-u-princes-series-2016-ep-44-645-e40941.html|Tập 45;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-45-u-princes-series-2016-ep-45-645-e41289.html|Tập 46;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-46-u-princes-series-2016-ep-46-645-e41699.html|Tập 47;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-47-u-princes-series-2016-ep-47-645-e42168.html|Tập 48 - Hết Phần 11;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-48-u-princes-series-2016-ep-48-645-e42378.html|Tập 49;http://banhtv.com/xem-phim/chang-hoang-tu-trong-mo-tap-49-u-princes-series-2016-ep-49-645-e42751.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net