Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Phim Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta, Tsuki ga Kirei là câu chuyện xoay quanh đôi bạn cùng lớp Akane Mizuno và Kotarō Azumi – Cả hai đều là học sinh năm 3 sơ trung. Câu chuyện là trải nghiệm về quá trình trưởng thành của các nhân vật, về những mối quan hệ với những người xung quanh như bạn học, bạn câu lạc bộ, thầy cô, ba mẹ. Câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn của các cô cậu học trò trong độ tuổi dễ thay đổi, và tính khí thất thường này.

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-1-tsuki-ga-kirei-2017-ep-1-5345-e42725.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-2-tsuki-ga-kirei-2017-ep-2-5345-e42726.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-3-tsuki-ga-kirei-2017-ep-3-5345-e42727.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-4-tsuki-ga-kirei-2017-ep-4-5345-e42728.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-5-tsuki-ga-kirei-2017-ep-5-5345-e42729.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-6-tsuki-ga-kirei-2017-ep-6-5345-e42730.html|Tập 6.5;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-6.5-tsuki-ga-kirei-2017-ep-6.5-5345-e42731.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-7-tsuki-ga-kirei-2017-ep-7-5345-e42732.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-8-tsuki-ga-kirei-2017-ep-8-5345-e42733.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tap-9-tsuki-ga-kirei-2017-ep-9-5345-e42734.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-1-6964_e67342.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-2-6964_e67762.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-3-6964_e68193.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-4-6964_e68731.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-5-6964_e69095.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-6-6964_e69665.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-7-6964_e70874.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-8-6964_e71433.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/tsuki-ga-kirei-tsuki-ga-kirei-2017-tap-9-6964_e71949.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-1-4673_e48194.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-2-4673_e49727.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-3-4673_e51580.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-4-4673_e52492.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-5-4673_e53015.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-6-4673_e54853.html|6.5;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-6.5-4673_e54852.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-7-4673_e55790.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-8-4673_e57517.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/tuoi-thanh-xuan-cua-chung-ta-tsuki-ga-kirei-2017-tap-9-4673_e59113.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net