Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Phim Tấn Công Người Khổng Lồ Phần 2 Shingeki No Kyojin kể về Eren Jaeger, người sống trong một thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao chất ngất. Trong khi đó, ở bên ngoài, con người đang chống lại Titans. Trong nhiều thập kỉ, các thành viên của Scouting Legion là nhóm người duy nhất dám bỏ lại những bức tường an toàn đó để đi tìm thông tin về Titans. Mỗi khi nhóm họ trở về, rất nhiều người trong số đó đã chết. Tuy nhiên, Eren sẵn sàng gia nhập với họ để đổi lấy sự tự do.

[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-1-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-1-5118-e40210.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-2-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-2-5118-e40211.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-3-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-3-5118-e40212.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-4-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-4-5118-e40213.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-5-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-5-5118-e40407.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-6-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-6-5118-e40876.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-7-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-7-5118-e41260.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-8-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-8-5118-e41642.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-9-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-9-5118-e42102.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-tap-10-attack-on-titan-season-2-shingeki-no-kyojin-2017-ep-10-5118-e42435.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-1-4562_e46927.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-2-4562_e48553.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-3-4562_e50161.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-4-4562_e51683.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-5-4562_e52582.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-6-4562_e53130.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-7-4562_e53583.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-8-4562_e54892.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-9-4562_e55972.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/attack-on-titans-session-2-shingeki-no-kyojin-season-2-2017-tap-10-4562_e57541.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-1-6714_e64003.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-2-6714_e67057.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-3-6714_e67450.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-4-6714_e67852.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-5-6714_e68262.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-6-6714_e68787.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-7-6714_e69166.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-8-6714_e69745.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-9-6714_e70351.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-10-6714_e71045.html|11 - Preview;http://phimbathu.com/xem-phim/tan-cong-nguoi-khong-lo-phan-2-attack-on-titan-season-2---shingeki-no-kyojin-2017-tap-11-6714_e71529.html|[/id]

Xem phim mới | Phim hay Phim Hot | Phim Hành Động | Phim hoạt hình tại Phim2k.net