Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Kumamiko!

Thể loại: Hài Hước, Seinen
Fansub: VNSubteam
Nhà sản xuất: EMT², Kinema Citrus
Số tập: 12/12 Tập
Thời gian của tập: 24 phút
Năm phát sóng: Q2 2016

Nội Dung : Kumamiko!: Ngày xửa ngày xưa, một cô gái được hiến tế cho thần gấu, nhưng gấu không ăn mà gấu lại chịc*. từ đó gấu và loài người sống hạnh phúc bên nhau.
[id]Tập 1;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3ckhCUDN0dGR4MjA/edit|Tập 2;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3RlVkYzlZRWd4RTA/preview|Tập 3;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3Q2FKbWY5ajdGbkk/preview|Tập 4;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3b3hmLTdKVkZBY1U/preview|Tập 5;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3a0VJRF9iSXROZ0E/preview|Tập 6;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3QkZCQ3ladjVoRG8/preview|Tập 7;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3M3JaUmpMaTRLY0U/preview|Tập 8;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3QnpCaE5mZXdwc0k/preview|Tập 9;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3OGduTGNqUjVPNzA/preview|Tập 10;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3T2hORTBsMXZrRm8/preview|Tập 11;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3ZkJEekZKZ3hMemc/preview|Tập 12;https://drive.google.com/file/d/0B_MGR0SH_PP3NEd1UUg0eE9ZQms/preview|