Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Chuyện tình Bác Sĩ - Doctor 2016

Đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của người đẹp Park Shin Hye sau một năm kể từ Pinocchio. Trong phim Chuyện Tình Bác Sĩ, khi còn đi học, Yoo Hye Jung (Park Shin Hye) là một nữ sinh chuyên đi bắt nạt người khác, ương ngạnh và dễ nổi nóng. Vốn chịu nhiều tổn thương khi còn nhỏ, Hye Jung luôn khép trái tim mình lại trước mọi người xung quanh như một cách tự vệ. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô gái trẻ bắt đầu thay đổi khi Hye Jung gặp gỡ tiền bối của mình, Hong Ji Hong (Kim Rae Won), hay còn được gọi là Park Solomon, người đã giúp thay đổi cuộc đời cô, biến cô từ một tên côn đồ vô phương cứu chữa trở thành một nữ bác sĩ tràn đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp.[id]Tập 1;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-1-doctor-2016-ep-1-358-e6800.html|Tập 2;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-2-doctor-2016-ep-2-358-e6802.html|Tập 3;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-3-doctor-2016-ep-3-358-e6805.html|Tập 4;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-4-doctor-2016-ep-4-358-e6807.html|Tập 5;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-5-doctor-2016-ep-5-358-e6809.html|Tập 6;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-6-doctor-2016-ep-6-358-e6810.html|Tập 7;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-7-doctor-2016-ep-7-358-e6811.html|Tập 8;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-8-doctor-2016-ep-8-358-e6812.html|Tập 9;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-9-doctor-2016-ep-9-358-e6813.html|Tập 10;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-10-doctor-2016-ep-10-358-e6814.html|Tập 11;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-11-doctor-2016-ep-11-358-e6816.html|Tập 12;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-12-doctor-2016-ep-12-358-e6818.html|Tập 13;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-13-doctor-2016-ep-13-358-e6820.html|Tập 14;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-14-doctor-2016-ep-14-358-e6823.html|Tập 15;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-15-doctor-2016-ep-15-358-e6825.html|Tập 16;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-16-doctor-2016-ep-16-358-e6828.html|Tập 17;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-17-doctor-2016-ep-17-358-e6831.html|Tập 18;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-18-doctor-2016-ep-18-358-e32636.html|Tập 19;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-19-doctor-2016-ep-19-358-e32637.html|Tập 20 - End;http://banhtv.com/xem-phim/bac-si-tap-20-doctor-2016-ep-20-358-e32638.html|1;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-1-3114_e24331.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-2-3114_e32761.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-3-3114_e32782.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-4-3114_e32790.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-5-3114_e33491.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-6-3114_e33508.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-7-3114_e33616.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-8-3114_e34380.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-9-3114_e34502.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-10-3114_e35003.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-11-3114_e35334.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-12-3114_e35703.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-13-3114_e35927.html|14;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-14-3114_e36317.html|15;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-15-3114_e36400.html|16;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-16-3114_e36473.html|17;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-17-3114_e36824.html|18;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-18-3114_e39396.html|19;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-19-3114_e39397.html|20 - End;http://phimbathu.com/xem-phim/bac-si-doctor-2016-tap-20-3114_e39398.html|1;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-1-1810_e18190.html|2;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-2-1810_e21132.html|3;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-3-1810_e21268.html|4;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-4-1810_e21269.html|5;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-5-1810_e21561.html|6;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-6-1810_e21575.html|7;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-7-1810_e22328.html|8;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-8-1810_e22336.html|9;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-9-1810_e23548.html|10;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-10-1810_e23551.html|11;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-11-1810_e24555.html|12;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-12-1810_e24678.html|13;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-13-1810_e25299.html|14;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-14-1810_e25304.html|15;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-15-1810_e25350.html|16;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-16-1810_e25359.html|17;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-17-1810_e25909.html|18;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-18-1810_e35596.html|19;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-19-1810_e35597.html|20 - End;http://bilutv.com/xem-phim/bac-si-doctors-2016-tap-20-1810_e35598.html|1;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-1/IWZDECDF.html|2;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-2/IWZDECE0.html|3;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-3/IWZDECEI.html|4;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-4/IWZDECEW.html|5;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-5/IWZDECEO.html|6;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-6/IWZDECEU.html|7;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-7/IWZDECEZ.html|8;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-8/IWZDECE6.html|9;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-9/IWZDECE7.html|10;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-10/IWZDECE8.html|11;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-11/IWZDECE9.html|12;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-12/IWZDECEA.html|13;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-13/IWZDECEB.html|14;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-14/IWZDECEC.html|15;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-15/IWZDECED.html|16;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-16/IWZDECEE.html|17;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-17/IWZDECEF.html|18;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-18/IWZDECF0.html|19;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-19/IWZDECFI.html|20-End;http://tv.zing.vn/video/Chuyen-Tinh-Bac-Si-Tap-20-END/IWZDECFW.html|