Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Tần Thời Minh Nguyệt 2015 - Qin's Moon 2015

Tần Thời Minh Nguyệt 2015 - Qin's Moon 2015

Bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp, chuyển thể từ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên sẽ thay thế Vân Trung Ca trên khung giờ kim cương của đài Hồ Nam. Với sự tham gia của các gương mặt quen thuộc như: Lục Nghị, Trần Nghiên Hy, Tưởng Kình Phu, Hồ Băng Khanh... Vào cuối thời kỳ chiến quốc, kiếm khách Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng thất bại, đành phải bỏ mạng. 


[id]1;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-the-legend-of-qin-2015-54.html|2;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-2-the-legend-of-qin-2015-ep-2-54-e1200.html|3;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-3-the-legend-of-qin-2015-ep-3-54-e1201.html|4;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-4-the-legend-of-qin-2015-ep-4-54-e1203.html|5;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-5-the-legend-of-qin-2015-ep-5-54-e1204.html|6;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-6-the-legend-of-qin-2015-ep-6-54-e1205.html|7;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-7-the-legend-of-qin-2015-ep-7-54-e1206.html|8;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-8-the-legend-of-qin-2015-ep-8-54-e1207.html|9;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-9-the-legend-of-qin-2015-ep-9-54-e1209.html|10;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-10-the-legend-of-qin-2015-ep-10-54-e1210.html|11;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-11-the-legend-of-qin-2015-ep-11-54-e1211.html|12;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-12-the-legend-of-qin-2015-ep-12-54-e1213.html|13;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-13-the-legend-of-qin-2015-ep-13-54-e1214.html|14;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-14-the-legend-of-qin-2015-ep-14-54-e1215.html|15;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-15-the-legend-of-qin-2015-ep-15-54-e1216.html|16;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-16-the-legend-of-qin-2015-ep-16-54-e1217.html|17;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-17-the-legend-of-qin-2015-ep-17-54-e1219.html|18;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-18-the-legend-of-qin-2015-ep-18-54-e1220.html|19;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-19-the-legend-of-qin-2015-ep-19-54-e1221.html|20;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-20-the-legend-of-qin-2015-ep-20-54-e1222.html|21;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-21-the-legend-of-qin-2015-ep-21-54-e1225.html|22;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-22-the-legend-of-qin-2015-ep-22-54-e1226.html|23;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-23-the-legend-of-qin-2015-ep-23-54-e1227.html|24;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-24-the-legend-of-qin-2015-ep-24-54-e1228.html|25;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-25-the-legend-of-qin-2015-ep-25-54-e1229.html|26;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-26-the-legend-of-qin-2015-ep-26-54-e1230.html|27;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-27-the-legend-of-qin-2015-ep-27-54-e1231.html|28;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-28-the-legend-of-qin-2015-ep-28-54-e1232.html|29;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-29-the-legend-of-qin-2015-ep-29-54-e1233.html|30;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-30-the-legend-of-qin-2015-ep-30-54-e1234.html|31;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-31-the-legend-of-qin-2015-ep-31-54-e1235.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-31-the-legend-of-qin-2015-ep-31-54-e1235.html|32;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-32-the-legend-of-qin-2015-ep-32-54-e1236.html|33;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-33-the-legend-of-qin-2015-ep-33-54-e1237.html|34;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-34-the-legend-of-qin-2015-ep-34-54-e1238.html|35;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-35-the-legend-of-qin-2015-ep-35-54-e1239.html|36;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-36-the-legend-of-qin-2015-ep-36-54-e1246.html|37;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-37-the-legend-of-qin-2015-ep-37-54-e1247.html|38;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-38-the-legend-of-qin-2015-ep-38-54-e1248.html|39;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-39-the-legend-of-qin-2015-ep-39-54-e1249.html|40;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-40-the-legend-of-qin-2015-ep-40-54-e1251.html|41;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-41-the-legend-of-qin-2015-ep-41-54-e1252.html|42;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-42-the-legend-of-qin-2015-ep-42-54-e1253.html|43;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-43-the-legend-of-qin-2015-ep-43-54-e1254.html|44;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-44-the-legend-of-qin-2015-ep-44-54-e1255.html|45;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-45-the-legend-of-qin-2015-ep-45-54-e1257.html|46;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-46-the-legend-of-qin-2015-ep-46-54-e1258.html|47;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-47-the-legend-of-qin-2015-ep-47-54-e1260.html|48;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-48-the-legend-of-qin-2015-ep-48-54-e1261.html|49;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-49-the-legend-of-qin-2015-ep-49-54-e1263.html|50;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-50-the-legend-of-qin-2015-ep-50-54-e1264.html|51;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-51-the-legend-of-qin-2015-ep-51-54-e1265.html|52;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-52-the-legend-of-qin-2015-ep-52-54-e1267.html|53;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-53-the-legend-of-qin-2015-ep-53-54-e1269.html|54;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-54-the-legend-of-qin-2015-ep-54-54-e1271.html|55;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-55-the-legend-of-qin-2015-ep-55-54-e1272.html|56;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-56-the-legend-of-qin-2015-ep-56-54-e1274.html|57;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-57-the-legend-of-qin-2015-ep-57-54-e1275.html|58-End;http://banhtv.com/xem-phim/tan-thoi-minh-nguyet-tap-58-the-legend-of-qin-2015-ep-58-54-e1276.html|[/id]