Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Trạch Thiên Ký - 择天记

Tác giả : Miêu Nị
Thể loại : Hoạt Hình, Giả Tưởng, Hành Động
Quốc gia : Trung Quốc
Năm PH : Phần 1 : 2015 - Phần 2 : 2016

Nội dung : Thái Thủy nguyên niên, có thần thạch từ vũ trụ bay tới, phân tán lạc tại nhân gian, trong đó thần thạch rơi vào Đông Thổ đại lục, thượng diện tuyên khắc lấy kỳ quái đồ đằng, người bởi vì xem hắn đồ đằng mà ngộ đạo, sau lập quốc giáo.

Mấy ngàn năm về sau, 14 tuổi thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh, vi chữa bệnh cải mệnh ly khai sư phụ của mình, mang theo một tờ hôn ước đi vào Thần Đô, do đó mở ra một cái nghịch thiên cường giả quật khởi hành trình.

[id]Season 1- Tập 1;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-1/IWZBCAOE.html|02;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-2/IWZBCAOF.html|03;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-3/IWZBCAU0.html|04;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-4/IWZBCAUI.html|05;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-5/IWZBCAUW.html|06;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-6/IWZBCAUO.html|07;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-7/IWZBCAUU.html|08;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-8/IWZBCAU8.html|09;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-9/IWZBCAU9.html|10;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-10/IWZBCAUA.html|11;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-11/IWZBCAUB.html|12;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-12/IWZBCAUD.html|13;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-13/IWZBCEDZ.html|SS2-14;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCWFAD.html|15;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCWFAF.html|16;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCWFB0.html|17;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCWFBW.html|18;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCWFBO.html|19;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCOWI6.html|20;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCOOF7.html|21;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCO60Z.html|22;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCO606.html|23;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCO70C.html|24;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCO8CD.html|25;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2/IWZCOBD0.html|26;http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Animation-Phan-2-END/IWZCZW0F.html|SS1-1;http://phimbathu.com/xem-phim/phim-trach-thien-ky-2016--2944|2;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-2-2944_e19537.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-3-2944_e19538.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-4-2944_e19539.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-5-2944_e19540.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-6-2944_e19541.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-7-2944_e19542.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-8-2944_e19544.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-9-2944_e19545.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-10-2944_e19546.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-11-2944_e19547.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-12-2944_e19548.html|13;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-2016--tap-13-2944_e19549.html|SS2-1;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-1-3785_e36616.html|2;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-2-3785_e36617.html|3;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-3-3785_e36936.html|4;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-4-3785_e37670.html|5;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-5-3785_e38609.html|6;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-6-3785_e39221.html|7;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-7-3785_e39915.html|8;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-8-3785_e40738.html|9;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-9-3785_e41762.html|10;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-10-3785_e42827.html|11;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-11-3785_e44286.html|12;http://phimbathu.com/xem-phim/trach-thien-ky-phan-2--tap-12-3785_e45008.html|[/id]