Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status
The Voice of China - Season 3

Thể loại: TV Show, Game Show, Show Âm Nhạc, Show Âm Nhạc
Nghệ sĩ: Uông Phong, Na Anh, Dương Khôn, Tề Tần
Quốc gia : Trung Quốc,

Giọng Hát Hay Trung Quốc The Voice of China) đã trở lại với season thứ 3, mùa này có sự tham gia của các HLV : Uông Phong, Na Anh, Dương Khôn, Tề Tần.

[id]1;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-1-1-Vong-Giau-Mat/IWZBWIAE.html;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-1-2-Vong-Giau-Mat/IWZBOB9E.html|2;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-2-1-Vong-Giau-Mat/IWZBWID0.html;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-2-2-Vong-Giau-Mat/IWZBOB9D.html|3;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-3-1-Vong-Giau-Mat/IWZBWIDI.html;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-3-2-Vong-Giau-Mat/IWZBOB9C.html|4;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-4-1-Vong-Giau-Mat/IWZBO7I0.html;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-4-2-Vong-Giau-Mat/IWZBOB9B.html|5;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-5-2-Vong-Giau-Mat/IWZBZOC0.html|6;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-6-1-Vong-Giau-Mat/IWZBZOCI.html;http://tv.zing.vn/video/The-Voice-of-China-Season-3-Tap-6-2-Vong-Giau-Mat/IWZBZOCW.html|[/id]