Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
StatusNội dung : 

The Shaolin Temple - Thiếu Lâm Tự bộ phim đã làm lên tên tuổi của Lý Liên Kiệt - Cuối đời nhà Tùy, thiên hạ nhiễu nhương, loạn thần khắp nơi nổi lên giành quyền lực. Tiểu Hổ là một thanh niên trẻ bị mất cha dưới loạn đao của bè lũ phản thần Vương Thế Sung. Anh được các cao tăng Thiếu Lâm cứu sống và tu lại tại chùa với tên Giác Viễn. Nhằm tiêu trừ thế lực được kính vọng trong giang hồ là Thiếu Lâm, đồng thời cũng để nhổ sạch họa căn khi xưa, Vương Thế Sung xua quân đến núi Thiếu Lâm hòng xóa sổ nhất đại môn phái này. Cũng từ đây, một trận chiến ác liệt nhất giữa triều đình và giới giang hồ đã nổ ra.


[id]1;http://phimbathu.com/xem-phim/phim-thieu-lam-tu-the-shaolin-temple-1982-2093|1;http://phimbathu.com/xem-phim/phim-thieu-lam-tu-the-shaolin-temple-1982-2093_HD3.html|1;https://drive.google.com/file/d/0B47WpbHdQxE0RUlZcUMtX0pHWDA/view|[/id]