Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Họa Giang Hồ chi Bất Lương Nhân 2015

Thể loại: Hoạt hình 3D, võ hiệp lịch sử
Tổng đạo diễn: Lưu Khoát
Đạo diễn: Trần Thăng Nghiêu
Giám chế Sản xuất: Ngô Đại Vệ
Giám chế Marketing: Tôn Lợi
Giám chế Nghệ thuật: Lưu Khoát
Giám chế Âm nhạc: Quan Tâm
Kịch bản: Quan Tâm
Sản xuất bởi: Beijing Ruosen Digital Technology Co., Ltd

Vào cuối thời Đường, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng nổi dậy. Nghe nói trước khi Phản quân Hoàng Sào đánh chiếm Trường An, một tổ chức thần bí trong Quan phủ – “Bất Lương Nhân”, đã từng thực thi một nhiệm vụ sau cùng, sau đó liền biến mất. Gần như cùng lúc khi bọn họ biến mất, Phản quân lục soát khắp Trường An cũng chẳng thể tìm ra được Bảo Tạng Quốc Khố. Từ đó về sau, trong giang hồ lưu truyền một lời đồn, bên trên Long Tuyền kiếm trong truyền thuyết có ẩn chứa một bí mật vô cùng to lớn!

[id]001;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-1-Thanh-Du-Chau/IWZAEFI9.html|002;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-2-Truc-Lam-Thac-Co/IWZAEFIA.html|003;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-3-Kiem-Lu-Ty-Vo/IWZAEFIB.html|004;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-4-Kinh-Hong/IWZAEFIC.html|005;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-5-So-Xuat-Mao-Lu/IWZAEFID.html|006;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-5-So-Xuat-Mao-Lu/IWZAEFID.html|007;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-7-Thu-Dich-Tuong-Kien/IWZAEFIF.html|008;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-8-Ke-Hoach-Cua-Manh-Ba/IWZAEFW0.html|009;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-9-Chieu-Thanh-Diem-Quan/IWZAEFWI.html|010;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-10-Xao-Ngo/IWZAEFWO.html|011;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-11-Tran-Chien-Tren-Cau/IWZAEFWU.html|012;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-12-Tuu-Hau-Vo-Duc/IWZAEFWZ.html|013;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-13-Khuynh-Quoc-Khuynh-Thanh/IWZAEFW6.html|014;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-14-Ly-Gian-Co-Hoac/IWZAEFW9.html|015;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-15-Tuong-Ngoai-Doanh-Chang-Tuan-Quan-Lenh/IWZAEFWA.html|016;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-16-Nam-Nhan-Treo-Co/IWZAEFWC.html|017;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-17-Thuong-Quan-Van-Khuyet/IWZAEFWD.html|018;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-18-Toan-Tinh-Cua-Vo-Thuong/IWZAEFWE.html|019;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-19-Mon-Chu-Thong-Van-Quan/IWZAEFWF.html|020;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-20-Ban-Nhan/IWZAEFO0.html|021;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-21-Tai-Ngo-Co-Nhu-Tuyet/IWZAEFOI.html|022;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-22/IWZAFZB6.html|023;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-23-Huyet-Chien-Hoa-Hai/IWZAFAZI.html|024;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-24-Bo-Ngua-Bat-Ve-Chim-Se-Dung-Sau/IWZBI67A.html|025;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-25/IWZB0F70.html|026;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-26/IWZB0F7I.html|027;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-27-Lieu-Thuong/IWZBWI6A.html|028;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-28/IWZBUW8A.html|029;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-29/IWZBUW8B.html|030;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-30/IWZBUW8C.html|031;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-31-Tuu-Hau-That-Duc/IWZBU7B8.html|032;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-32/IWZBZZDB.html|033;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-33/IWZBZZDC.html|034;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-34/IWZBZZDD.html|035;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-35-Khoanh-Tay-Chiu-Troi/IWZBZ8O8.html|036;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-36-Tai-Ngo-Khuynh-Quoc-Khuynh-Thanh/IWZBZDCU.html|037;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-37/IWZB68ZA.html|038;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-38/IWZB68ZB.html|039;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-39/IWZB68ZC.html|040;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-40/IWZB68ZD.html|041;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-41-Vien-Thien-Canh-Tham-Sau-Kho-Luong/IWZB6AFU.html|042;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-42/IWZB6AFZ.html|043;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-43/IWZB6AF6.html|044;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-44/IWZB6AF7.html|045;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-45/IWZB6AF8.html|046;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-46/IWZB6AF9.html|047;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-47/IWZB7IFD.html|048;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-48/IWZB7WBB.html|049;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-49/IWZB7UI0.html|050;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-50/IWZB78A0.html|051;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-51/IWZB7A7U.html|052;http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-Tap-52/IWZB8OAO.html|[/id]