Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Vật - Chứng - Mong - Manh
Vật Chứng Mong Manh
   Bạn đang xem phim Vật Chứng Mong Manh tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !

Phim Vật Chứng Mong Manh
Phim Vật Chứng Mong Manh
Phim Vật Chứng Mong Manh bắt đầu từ những đứa trẻ bụi đời, trong lúc nhặt rác chúng đã nhặt được một chiếc nút áo rất đẹp, tưởng là vàng, chúng tiếp tục tìm kiếm và dẫn đến việc phát hiện ra một xác chết đã biến dạng. Công an vào cuộc và một chuyên án được thành lập.

Xem Phim Vật Chứng Mong Manh
Xem Phim Vật Chứng Mong Manh
Từ những manh mối ban đầu, xác chết được liên tưởng đến tay giang hồ khét tiếng Sơn Cầy. Ba Dẫu là một tên giang hồ già xảo quyệt. Bề ngoài tuy tuyên bố “gác kiếm” nhưng thực chất hắn ngấm ngầm chiêu binh, phát huy thế mạnh trong toàn thế giới ngầm. Hắn kết nghĩa với những tay giang hồ máu lạnh, các ông trùm, trong đó có Lãnh Xọa Tử ở Hải Phòng và Chí Cùa – tay trợ thủ gan lì của Lãnh có võ nghệ cao cường nhưng thực ra là công an chìm.

Vat Chung Monh Manh
Vat Chung Monh Manh
Nhờ tài nghệ hơn người, Chí Cùa dần được tin tưởng và biết tường tận mọi hoạt động của Dẫu – Lãnh....Đan xen những tình tiết gay cấn và các màn theo dõi, điều tra hồi hộp đến nghẹt thở là một mối tình đẹp của một nhân vật chính trong phim.

Phim Vat Chung Monh Manh
Phim Vat Chung Monh Manh
Vật Chứng Mong Manh tập 1/Vật Chứng Mong Manh tập 2/Vật Chứng Mong Manh tập 3/Vật Chứng Mong Manh tập 4/Vật Chứng Mong Manh tập 5/Vật Chứng Mong Manh tập 6/Vật Chứng Mong Manh tập 7/Vật Chứng Mong Manh tập 8/Vật Chứng Mong Manh tập 9/Vật Chứng Mong Manh tập 10/Vật Chứng Mong Manh tập 11/Vật Chứng Mong Manh tập 12/Vật Chứng Mong Manh tập 13/Vật Chứng Mong Manh tập 14/Vật Chứng Mong Manh tập 15/Vật Chứng Mong Manh tập 16/Vật Chứng Mong Manh tập 17/Vật Chứng Mong Manh tập 18

Xem Phim Vat Chung Monh Manh
Xem Phim Vat Chung Monh Manh
Vật Chứng Mong Manh tập 19/Vật Chứng Mong Manh tập 20/Vật Chứng Mong Manh tập 21/Vật Chứng Mong Manh tập 22/Vật Chứng Mong Manh tập 23/Vật Chứng Mong Manh tập 24/Vật Chứng Mong Manh tập 25/Vật Chứng Mong Manh tập 26/Vật Chứng Mong Manh tập 27/Vật Chứng Mong Manh tập 28/Vật Chứng Mong Manh tập 29/Vật Chứng Mong Manh tập 30/Vật Chứng Mong Manh tập 31/Vật Chứng Mong Manh tập 32/Vật Chứng Mong Manh tập cuối.

Website xem Phim Online | Phim Hay
[id]Vật Chứng Mong Manh;http://www.youtube.com/watch?v=k9cOxEfMQEA |Vật Chứng Mong Manh Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=45ElpvsmXgw |Vật Chứng Mong Manh Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=08QaG9abJh4 |Vật Chứng Mong Manh Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=wNNbSkeqKZY |Vật Chứng Mong Manh Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=7vUg4hMoY-U |Vật Chứng Mong Manh Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=4rIcPLevQ3M |Vật Chứng Mong Manh Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=li4XpCZQvFw |Vật Chứng Mong Manh Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=yDWYOePcoOw|Vật Chứng Mong Manh Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=qPIMLDZ8AWQ |Vật Chứng Mong Manh Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=258Zhela87Q |Vật Chứng Mong Manh Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=89hxztW6wb4 |Vật Chứng Mong Manh Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=Fjx5oTEm_dk |Vật Chứng Mong Manh Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=74EcOJICQgE |Vật Chứng Mong Manh Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=ZFkVcOEVAyI |Vật Chứng Mong Manh Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=X2w5z0wh2bU |Vật Chứng Mong Manh Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=IY8zEy65Prw |Vật Chứng Mong Manh Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=eC3nb2qeurA |Vật Chứng Mong Manh Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=vb7OJR5OBa4 |Vật Chứng Mong Manh Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=QiO4eyphs_s |Vật Chứng Mong Manh Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=B5Rp7G1_ZBs |Vật Chứng Mong Manh Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=M_3nO4a_0B8 |Vật Chứng Mong Manh Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=fiHR-OuN7zc |Vật Chứng Mong Manh Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=9ixHBazg9xw |Vật Chứng Mong Manh Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=uMNex3jZvsk |Vật Chứng Mong Manh Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=IjwDwHmkMhk |Vật Chứng Mong Manh Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=813mtiKN1Jo |Vật Chứng Mong Manh Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=gRgy_2ujFFM |Vật Chứng Mong Manh Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=Sab3sNc4WSY |Vật Chứng Mong Manh Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=yX-NAaInfgw |Vật Chứng Mong Manh Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=_wK0H7myQNQ |Vật Chứng Mong Manh Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=H0ptOgYCJtY |Vật Chứng Mong Manh Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=5P_vVVUq0Os |Vật Chứng Mong Manh Tập Cuối;http://www.youtube.com/watch?v=Jp8_To5_jkA |[/id]