Loading...
Thể loại:
Quốc Gia:
Năm SX:
Status


Hai - Phía - Chân - Trời
Hai Phía Chân Trời
Bạn đang xem phim Hai Phía Chân Trời tại www.123phim.biz, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Hai Phía Chân Trời Câu chuyện phim được bắt đầu từ một nhóm những người bạn cùng chung sức xuất bản tờ báo “Trái tim Việt” trong đó có Lê (doanh nhân, do NSƯT Mạnh Cường đóng) và Minh (Luật sư, do Xuân Bắc đóng), với mong muốn cung cấp những thông tin, luật pháp… của đất nước sở tại cho bà con người Việt sinh sống tại đây. Trong quá trình làm việc, họ phát hiện tay bút nghiệp dư Vinh (lưu học sinh ở lại lao động, do Lê Vũ Long đóng) có lối sống rất nghĩa khí nhưng số phận lại long đong… Bộ đôi Minh và Lê đã giúp Vinh vượt                                                           qua được nhiều khó khăn, gian khó trong cuộc sống ở nơi xứ người.

Hình ảnh Phim
Hai Phía Chân Trời
Hai Phía Chân Trời
Phim Hai Phía Chân Trời
Phim Hai Phía Chân Trời
Xem Phim Hai Phía Chân Trời
Phim hai phai chan troi
Hai Phía Chân Trời tập 1/Hai Phía Chân Trời tập 2/Hai Phía Chân Trời tập 3/Hai Phía Chân Trời tập 4/Hai Phía Chân Trời tập 5/Hai Phía Chân Trời tập 6/Hai Phía Chân Trời tập 7/Hai Phía Chân Trời tập 8/Hai Phía Chân Trời tập 9/Hai Phía Chân Trời tập 10/Hai Phía Chân Trời tập 11/Hai Phía Chân Trời tập 12/Hai Phía Chân Trời tập 13/Hai Phía Chân Trời tập 14/Hai Phía Chân Trời tập 15/Hai Phía Chân Trời tập 16/Hai Phía Chân Trời tập 17/Hai Phía Chân Trời tập 18/Hai Phía Chân Trời tập 19/Hai Phía Chân Trời tập 20/Hai Phía Chân Trời tập 21/Hai Phía Chân Trời tập 22/Hai Phía Chân Trời tập 23/Hai Phía Chân Trời tập 24/Hai Phía Chân Trời tập 25/Hai Phía Chân Trời tập 26/Hai Phía Chân Trời tập 27/Hai Phía Chân Trời tập 28/Hai Phía Chân Trời tập 29/Hai Phía Chân Trời tập 30/Hai Phía Chân Trời tập 31/Hai Phía Chân Trời tập 32/Hai Phía Chân Trời tập 33/Hai Phía Chân Trời tập 34/Hai Phía Chân Trời tập 35/Hai Phía Chân Trời tập cuối.
Website xem Phim Online | Phim Hay
[id]Hai Phía Chân Trời;http://www.youtube.com/watch?v=hFOneOpYlYE|Hai Phía Chân Trời Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=Z1pb3817wnM|Hai Phía Chân Trời Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=cb_jbl2B1NA|Hai Phía Chân Trời Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=xUYHaDj41FY|Hai Phía Chân Trời Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=TbojjwMAbOY|Hai Phía Chân Trời Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=y15MnU21TqQ|Hai Phía Chân Trời Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=XSNqwzBYal0|Hai Phía Chân Trời Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=zHiYdFqCW2I|Hai Phía Chân Trời Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=0K5FrU8JMIg|Hai Phía Chân Trời Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=ate_bEtdUE0|Hai Phía Chân Trời Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=RQFQxuOWBg0|Hai Phía Chân Trời Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=jj6vyR36uBQ|Hai Phía Chân Trời Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=0x1YcoZaC2E|Hai Phía Chân Trời Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=npPfh6t6qmg|Hai Phía Chân Trời Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=ZSVT5UWKJok|Hai Phía Chân Trời Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=8lk99h5RUQY|Hai Phía Chân Trời Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=dl4RGbijapc|Hai Phía Chân Trời Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=XGiAx3_16mw|Hai Phía Chân Trời Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=chSDm6ZBOVU|Hai Phía Chân Trời Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=mx7LL1bBPAw|Hai Phía Chân Trời Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=GMH6fM8LOVw|Hai Phía Chân Trời Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=_mGTo97xcqQ|Hai Phía Chân Trời Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=PP0xzmJzdKE|Hai Phía Chân Trời Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=QA-soQ60fFA|Hai Phía Chân Trời Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=BlqEYhXD7K0|Hai Phía Chân Trời Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=zhZMX1_ejwI|Hai Phía Chân Trời Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=DuVRs1Bv3pA|Hai Phía Chân Trời Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=VVU9b6v3-gE|Hai Phía Chân Trời Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=AHdXoTSQ_co|Hai Phía Chân Trời Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=GBvztRXYag0|Hai Phía Chân Trời Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=ji48-n5gQSo|Hai Phía Chân Trời Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=qnXIBAjHh2o|Hai Phía Chân Trời Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=1Zs7KhaYf68|Hai Phía Chân Trời Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=Rn9OAhuDa64|Hai Phía Chân Trời Tập 35;http://www.youtube.com/watch?v=BBujrqR-UGA|Hai Phía Chân Trời Tập Cuối;http://www.youtube.com/watch?v=3qKF6LGZYlg|Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=uirFdPcJVOM|[/id]